Bedrijfsbezoek De RuwBouw Groep


Een veilige looproute leidt deelnemers aan het bedrijfsbezoek, langs de diverse stadia waarin de grondstoffen worden gevormd tot blokken en elementen in allerlei vormen en sterkten. Het is een indrukwekkend industrieel schouwspel, waar mens en machine samenwerkt om grote hoeveelheden kalkzandsteenproducten te maken. De link naar BIM is snel gemaakt, waarbij ook een samenwerking tussen mensen en machine nodig is, voordat productie plaatsvindt. Over de visie van BIM bij De RuwBouw Groep volgt later meer, wanneer de deelnemers klaar zijn met de rondleiding door de fabriek van Calduran.

Image18

Kalkzandsteen is een product dat door De RuwBouw Groep in de markt wordt gezet onder het merk Calduran. In verschillende maten, vormen en sterkteklassen, worden diverse kalkzandsteen producten in Harderwijk gemaakt. Het terrein is groot van omvang en tijdens de rondleiding wordt verteld dat dit slechts een aantal weken voorraad betreft. Dit zijn eindproducten maar ook de grondstoffen om het product te maken. Op het terrein staan naast de fabriekshallen en een kantoor, ook een laboratorium waar testen worden uitgevoerd op grondstoffen en eindproducten. Van het kalk wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel werkzame bestandsdelen dit bevat, wanneer een levering heeft plaatsgevonden. Daarmee kan, samen met overige bestandsdelen zoals zand, grind en graniet, een mengsel worden gemaakt ten behoeve van een eindproduct met de juiste kenmerken, zoals een bepaalde sterkte.

Image19

Het mengsel wordt in een grote pers tot bepaalde vormen gedrukt, met een persdruk van 130 bar. Vervolgens worden de vormen in een autoclaaf gehard, met behulp van stoom en een temperatuur van 200 graden. De restwarmte wordt gebruikt voor de volgende oven, waardoor een efficiënt proces ontstaat van warmteafgifte en warmteopname. Tijdens de rondleiding wordt verteld dat het hergebruik van reststukken die vrijkomen na zaagwerk en eventuele breuk, van belang is om het product voldoende sterkte te geven na het persen, zodat het verplaatst kan worden naar de oven.

Image20

Na de rondleiding volgt een presentatie door Albert Gils, BIM manager bij De RuwBouw Groep. Het gaat over BIM en communiceren, maar na uitleg over het ‘BIM samenwerkingsprotocol’ ook over welke informatie zij nodig hebben om efficiënt te kunnen werken. De term LOD zorgt voor enige interactie met deelnemers, zoals dat vaker gebruikelijk is. Maar de kern van de boodschap is duidelijk; namelijk efficiënt werken met behulp van BIM! Daar is door De Ruwbouw Groep duidelijk over nagedacht, zoals ook blijkt uit de hoeveelheid informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website .

De RuwBouw Groep werkt conform het Open BIM principe, zo verteld Albert Gils tijdens zijn presentatie. Tegelijkertijd worden er ook objecten beschikbaar gesteld voor specifieke gebruikers, zodat ontwerpers eenvoudig de juiste objecten in een model kunnen verwerken. Daarmee wordt het eenvoudig om aan de wensen van De RuwBouw Groep te voldoen, wat in de praktijk resulteert in een positief resultaat van de ‘ingangscontrole’ door De Ruwbouw Groep, op basis van een aangeleverd ontwerp (IFC).

Image21

Tijdens de interactie worden verschillende processen besproken en de rol van De RuwBouw Groep maar ook van de deelnemers. Zo vraagt een constructeur zich af of hij de aangewezen persoon is om de objectenbibliotheek van De Ruwbouw Groep te gebruiken en een aannemer wat hij in beweging moet zetten om aan de ingangscontrole te voldoen. Deze ingangscontrole van de data die aan De RuwBouw Groep wordt verstrekt, vertaald naar een wenselijk LOD niveau, geeft de mogelijkheid om het vervolgproces namelijk zeer efficiënt uit te voeren. Daarbij worden in het voorbeeld van kalkzandsteen, de wandobjecten eenvoudig vertaald naar kalkzandsteen elementen.

Voordat het zover is volgt engineering en een clash moment, waarbij bijvoorbeeld sparingen nog kunnen worden verwerkt, als gevolg van installatietechnische onderdelen. Dit was voorheen nog niet zo eenvoudig, maar tegenwoordig is het mogelijk om een afzonderlijk sparingenmodel eenvoudig te verwerken. In de praktijk is gebleken dat dit een veelvoorkomende manier is om te communiceren over gaten in wanden, zo verteld Albert.

Na een middag vol BIM en kalkzandsteen, maar vooral ook hoe BIM een hulpmiddel is voor het uiteindelijk kalkzandsteen product, gaan de deelnemers aan het einde van de middag weer huiswaarts. Dank aan De RuwBouw Groep voor het delen van kennis en het openstellen van de fabriek voor deelnemers aan dit bedrijfsbezoek.