U bent hier:

Regulatory Domeinroom

Het doel van de Regulatory Room is om projecteigenaren en regelgevende instanties te helpen profiteren van het gebruik van openBIM. De visie is een geautomatiseerd regelgevend proces, bereikt door het ondersteunen van een geleidelijke verandering in de workflow van handmatig naar geautomatiseerd, om het juridisch perspectief te waarborgen.

Projecten

  • Bouw regelgevende Informatie Eisen

    In Nederland zal vanaf 2023 de Digitaal Stelsel Omgevingswet van kracht worden. Het aanvragen van de omgevingsvergunning gaat dan ‘digitaal’ maar ook de komst van het Consumenten dossier zijn belangrijke ontwikkelingen waarbij de standaarden van BuildingSMART kunnen gaan bijdragen de benodigde informatie uniform en gestructureerd te kunnen leveren vanuit diverse modeleer applicaties. Binnen buildingSMART International starten nu enkele initiatieven die de Nederlandse bouwsector van belang zullen zijn.

    Ga naar project

Belangrijkste doelstellingen

  • Standaardiseren van processen, workflows en procedures voor regelgevers op basis van openBIM en hen ondersteunen met tools, richtsnoeren en handleidingen
  • Ondersteuning van interoperabiliteit tussen regelgevende, eisen en aanbevelende inhoud
  • Een open discussieruimte bieden voor de bouwregelgevers, onderzoekers en uitvoerders van elke overheid om op openBIM gebaseerde processen en samenwerkingskwesties te bevorderen
  • Een arena zijn voor regelgevende overheidsinstanties om informatie te delen, inspiratie op te doen en geautomatiseerde codecontrole te implementeren met gebruikmaking van openBIM-normen, waaronder ISO 16739, in levensechte situaties.
  • Projecten en initiatieven leiden en beheren om de toepassing door belanghebbenden te vergemakkelijken en te beïnvloeden.

Room Team

Klik hier voor de samenstelling en korte beschrijving van de deelnemers in het Room Team.

achtergrond plaatje