U bent hier:

Partnerschap Goud

  • Met het Partnerschap Goud heeft u veel rechten binnen buildingSMART Nederland. Zo heeft uw organisatie stemrecht in nieuw uitgebrachte documenten gepubliceerd door de bSI Room commissies.

  • Met het Partnerschap Goud kunt u kandidaten aanleveren om zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Ook heeft u de mogelijkheid om wensen en projecten, ofwel expertgroepen te initiëren, vanuit of voor de eigen organisatie indien in lijn met de bSI governance en bSI Room projecten. ​

  • Met het Partnerschap Goud mag uw organisatie een indivdu voordragen aan het bestuur van de stichting, als kandidaat van de stuurgroep van een internationale Room (vanzelfsprekend zodra er vacatures zijn).

  • Van uw jaarlijke bijdrage wordt een budget van € 2.000 beschikbaar gesteld voor bijdrage(n) aan specifiek(e) project(en). De primaire contactpersoon van uw organisatie kan gedurende het jaar dit budget alloceren. 

  • Uw organisatie wordt met logo vermeld op deze website van buildingSMART.​

  • Met het Partnerschap Goud krijgt u een logo van buildingSMART dat u vrij mag gebruiken in communicatie of projecten. Dit is specifiek niet het logo van de stichting of buildingSMART International.

  • Uw logo wordt meegenomen in al onze publicaties en staat op onze website. Met het Partnerschap Goud krijgt u (in een latere fase) ook een bedrijfspagina op onze website om hier uw organisatie te promoten.​

  • U betaalt met het Partnerschap Goud een jaarlijkse vergoeding van 3.500,- euro.  ​

Ja ik kies voor het Partnerschap Goud.