U bent hier:

UseCaseManagement

Het use case management biedt een begeleid proces voor het ontwikkelen van een information delivery manual (IDM) op basis van ISO 29481-1: 2016. De service zorgt voor een gemeenschappelijke taal en een uniform begrip van BIM / VDC-toepassingen (use cases) binnen de gehele bouw- en vastgoedsector. Use cases helpen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bij het definiëren van de BIM-doelen van een project. In een volgende stap worden de specifieke vereisten voor informatie-uitwisseling gecreëerd.

Nieuws

 • Terugblik: buildingSMART International Summit in Valencia

  Geplaatst: 11 april 2024
  Lees meer
 • Maak kennis met onze nieuwe Professional Certification opleidingsaanbieder CN3

  Geplaatst: 11 april 2024
  Lees meer
 • Rob Roef benoemd tot Fellow van buildingSMART International

  Geplaatst: 05 april 2024
  Lees meer
 • "FM and openBIM" Industry Insight Papers

  Geplaatst: 20 mei 2022
  Lees meer
 • BCF-kaart gepresenteerd

  Geplaatst: 21 mei 2021
  Lees meer
 • Professional Certification programma gelanceerd

  Geplaatst: 22 maart 2021
  Lees meer
 • Deel uw ervaring(en) met BCF!

  Geplaatst: 09 juli 2020
  Lees meer

Sponsors

Beheer van Use Cases

Het Use Case Management van buildingSMART heeft als doel ervaringen uit te wisselen van reeds geïmplementeerde of lopende BIM/VDC projecten onder experts. Zo wordt uit individuele praktijkervaringen een best practice gegenereerd. Use Cases zijn niet gerelateerd aan individuele projectfasen, maar beschouwen de gehele waardeketen (planning / bouw / exploitatie / deconstructie).
Elke Use Case volgt een duidelijke doelstelling en richt zich op een specifiek resultaat of voordeel. Voor elke projectfase wordt de informatiebehoefte van de verschillende actoren bepaald. Er wordt bepaald wie welke informatie nodig heeft op welk moment in welk formaat en in welk detailniveau om een specifiek resultaat te bereiken.

Resultaten van Use Cases

Use Cases ...

 • stellen een gemeenschappelijke taal vast voor de BIM/VDC-toepassingen van een project en een uniform begrip in de digitale waardeketen van opdrachtgever tot gebruiker
 • volgen een uniforme structuur en worden consistent beschreven in alle fasen van de levenscyclus
 • de basis vormen voor de definitie van BIM/VDC-relevante doelstellingen tussen opdrachtgever en aannemer
 • de digitale bekwaamheid in het gebruik van de BIM/VDC-methode voor alle spelers in de gehele bouw- en vastgoedsector te vergroten
 • de vereisten voor informatie-uitwisseling te definiëren en deze te koppelen aan het IFC-schema
 • een basis vormen voor een Model View Definition (MVD) of voor de implementatie in toepassingssoftware
 • zijn neutraal geformuleerd en gebaseerd op de openBIM-benadering van buildingSMART International.

Methodiek

De BIM-methode bij planning, constructie en exploitatie van gebouwen biedt een grote toegevoegde waarde. Om optimaal te kunnen profiteren van deze methode moet de benodigde informatie gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw gefaseerd beschikbaar zijn.
Use Case is het startpunt van de IDM-ontwikkeling. Het beschrijft de bedrijfsbehoefte en het ideale scenario - inclusief doelstellingen en succescriteria - voor de informatie-uitwisseling. De verschillende partijen en hun verantwoordelijkheden worden gespecificeerd met actoren en rollen. Tegelijkertijd worden ook hun initiële activiteiten in de informatie-uitwisseling beschreven. Overeenkomsten, contracten, normen enz. hebben betrekking op de externe voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de doelstellingen of deliverables van de informatie-uitwisseling.
De ISO 29481 Bouwwerkinformatiemodellen - Handboek voor informatielevering - Deel 1: Methodologie en formaat definieert een kader en methoden voor het presenteren van proceskaarten en uitwisselingsvereisten voor een bepaald doel
De norm biedt een basis voor betrouwbare informatie-uitwisseling voor gebruikers, zodat zij erop kunnen vertrouwen dat de informatie die zij ontvangen accuraat en toereikend is voor de activiteiten die zij moeten uitvoeren.
IDM's stellen belanghebbenden in de toeleveringsketen in staat hun informatiebehoeften te bepalen, door use-cases te identificeren, processen in kaart te brengen en uitwisselingseisen te definiëren.
De IDM-norm is een gestandaardiseerde methode om uitwisselingseisen te extraheren uit specifieke use-cases. Business use-cases zijn echter ook van cruciaal belang voor het vertalen van strategische doelen naar informatie-eisen. IDM is daarmee een geschikte methodiek voor het vertalen van business.
IDM is een technisch document (fysiek of digitaal) dat de bedrijfsbehoeften, activiteiten en transacties beschrijft en de vereisten voor informatie-uitwisseling voor een specifiek doel. De bedrijfsbehoefte definieert een Use Case. IDM is een manier om Use Cases op een geharmoniseerde manier vast te leggen en te delen.

IDM bestaat uit drie kernelementen:

- Use Case Use Cases definiëren het voorstel en de scope voor de informatievoorziening.
- Proces Definitie Proces definitie wordt gemaakt door middel van ten minste een van de volgende: Proceskaart / Interactiekaart / Transactiekaart
- Uitwisselingsbehoefte Uitwisselingsvereisten voor de informatievoorziening in niet-technisch formaat

De volgende ontwikkelingsstap is het maken van een technische specificatie in de vorm van een Model View Definition (MVD). Een MVD is een subset van het IFC-schema dat is gedefinieerd om te voldoen aan een of meer specifieke uitwisselingsvereisten. Het definieert een geldige, inherent consistente en complete subset van het IFC-schema en bevat richtlijnen of afspraken voor de implementatie van de gebruikte IFC-concepten (klassen, attributen, relaties, eigenschappenbalken, setdefinities, enzovoort).
Een MVD vormt de basis van een softwareontwikkelingsproces voor het leveren van IFC import- en exportfuncties in een softwareapplicatie. Dit gecoördineerde proces zorgt ervoor dat de relevante gegevens op zodanige wijze kunnen worden uitgewisseld dat zij door de gebruikte softwaretoepassingen kunnen worden verwerkt.

Gemeenschap

Het Use Case Management van staat open voor de gehele gemeenschap van buildingSMART. Alle professionals zijn verplicht om de nodige maatregelen te nemen in hun vakgebied en zo actief deel te nemen aan het vormgeven van de digitalisering van hun branche. Raak betrokken, werk met ons samen en wordt onderdeel van de groeiende community!

Use Case Management - een initiatief van buildingSMART Zwitserland
Het Use Case Management is geïnitieerd en ontwikkeld door buildingSMART Switzerland. Het kapittel is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het platform. Het vormt de link met buildingSMART International en zorgt voor een regelmatige uitwisseling met een internationale stuurgroep. Het is ook het directe aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot Use Case Management.