U bent hier:

BCF Project

De huidige werkgroep bestaat uit een zestal personen welke vier bedrijven of belanghebbenden vertegenwoordigen en buildingSMART Benelux. De werkgroep overlegt wekelijks of tenminste tweewekelijks, omtrent lopende activiteiten en of ontwikkelingen op het gebied van BCF.

Huidige activiteiten:

Online overleg met projectleden

Hierbij wordt veelal besproken wat de voortgang is van huidige projecten. Daarnaast wordt gekeken naar ingekomen stukken en worden algemene internationale ontwikkelingen besproken. Een overleg met een brede insteek, informeel karakter en toegewijd aan het onderwerp BCF.

Internationaal BCF overleg

Tijdens dit overleg haakt een divers en internationaal gezelschap aan en worden de ontwikkelingen gedeeld en besproken. De bijdrage vanuit de BCF groep van buildingSMART Nederland is groot, namelijk het voorzitterschap. Het overleg vindt vier-wekelijks plaats en biedt ruimte om te discussiëren over huidige maar ook nieuwe ontwikkelingen, in raakvlak met BCF. Daarnaast wordt de status van lokale initiatieven besproken en eventuele informatie hieromtrent gedeeld.

Huidige lijst betrokkenen is een gezelschap uit Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Spanje.

BCF Kaart

Vanaf het initiatief van de gebruikers, tot en met de oplevering van een eerste versie van de BCF Kaart, is de BCF groep betrokken. De samenwerking met BIM Loket is een mooi voorbeeld van de verbinding tussen een groep gebruikers en een groep kennisdragers, met als eindresultaat een waardevol document.

Met hulp van buildingSMART Nederland is de kaart internationaal onder de aandacht gekomen. Sinds 2021 is het op de website van buildingSMART International te vinden. Het wordt in verschillende talen beschikbaar gesteld maar is gestoeld op dezelfde basis. Een mooi voorbeeld van kennisdelen vanuit de BCF groep.

UCM tool (Use Case Management)

Middels de UCM Tool van buildingSMART International kan gebruikerservaring worden gedeeld. Met een groep vrijwilligers wordt informatie verzameld om verschillende use cases te kunnen publiceren, niet enkel vanuit de BCF groep verzameld. De use cases zijn via de UCM Tool niet alleen een internationale verzamelplaats, maar geven ook de mogelijkheid om naar soortgelijke informatie uit een ander land te kijken.

Kennisdelen

Vanuit de BCF groep wordt kennis gedeeld. In praktische vorm zijn dit bijvoorbeeld de bijdrage aan  Virtual Standards Summits van buildingSMART International, maar ook de online Friday van BIM Loket en diverse andere momenten van kennisdelen.

De lancering van de BCF kaart vond gelijktijdig plaats in zowel Nederland en Zwitserland, want toen in Nederland de BIM Praktijkdag plaatsvond, werd vanuit de BCF groep een gastbijdrage geleverd aan een event van buildingSMART Swiss.