U bent hier:

Meer informatie

Belang van het project

Vanuit het BCF Initiatief is de roep gekomen om processen met BCF te vertalen naar use cases, zodat iedereen kan leren over het gebruik van BCF. De workflows met BCF staan nu verspreid weergegeven in documenten en videomateriaal. Het eenduidig uploaden van use cases naar het platform, zorgt ervoor dat de informatie gemakkelijker te vinden is.

Doel van het project

Het aantal applicaties dat werkt met de open standaard BCF is toegenomen, waardoor het voor gebruikers steeds vanzelfsprekender wordt om hiermee de processen in te vullen. De mogelijkheden zijn echter nog niet bij iedereen bekend, wat een reden is om use cases beschikbaar te stellen via UCM. Dit bevordert het volwassen toepassen van de open standaard voor communicatie.

Relevantie voor de huidige markt

Met de publicatie van de BCF Kaart is er meer informatie beschikbaar gekomen over de open standaard. Daarnaast is de standaard doorontwikkeld naar een versie 3.0, waarmee zowel de BCF XML als de BCF API een volwassen status heeft bereikt. Met de doorontwikkeling van de Documents API welke gestoeld is op dezelfde fundering als de BCF API, wordt verwacht dat het gebruik nog verder zal toenemen. Gezien de wens om verder te digitaliseren, is het gebruik van de open standaard BCF voor communicatie van groot belang.

Samenwerking met participanten

International Members, Stakeholders, Sponsors en donateurs kunnen een (gedeelte van) de jaarlijkse bijdrage alloceren aan dit project. Daarmee krijgen participanten toegang tot alle projectinformatie, indien gewenst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om actief bij te dragen.

Deelname aan het project

Samen met een internationaal gezelschap wordt gewerkt aan de use cases over het gebruik van BCF. Wekelijkse korte overleggen zorgen voor een stabiele voortgang van het project waarbij zowel inhoudelijk informatie wordt verzameld als de opzet van een template voor toekomstige use cases.