U bent hier:

Bouw regelgevende Informatie EisenProject

In Nederland zal vanaf 2023 de Digitaal Stelsel Omgevingswet van kracht worden. Het aanvragen van de omgevingsvergunning gaat dan ‘digitaal’ maar ook de komst van het Consumenten dossier zijn belangrijke ontwikkelingen waarbij de standaarden van BuildingSMART kunnen gaan bijdragen de benodigde informatie uniform en gestructureerd te kunnen leveren vanuit diverse modeleer applicaties. Binnen buildingSMART International starten nu enkele initiatieven die de Nederlandse bouwsector van belang zullen zijn.

Financiering

€ 0,00 gefinancierd van het doel: € 30.000,00

0 %

Over het project

Room:
Status:Lopend
Aanvang: 16-05-2022
Inleg:€ 30000.00
Contact:tc@buildingsmart.nl
Deelname:• Stel fondsen (vanuit uw bijdrage aan de stichting) ter beschikking voor de organisatie van de BuildingSMART NL (Benelux) projectteam (streefbedrag €10,000,-). • Overeenkomst tot deelname - deel uitmaken van het projectteam met bijdrage in natura • Financiële bijdragen voor het streefbedrag van € 30.000,- voor de 3 jaar deelname vanuit buildingSMART NL aan het internationaal project, inclusief gegevensdefinitie, processen en normen • Belangrijkste resultaat: MVD inzake bouwregelgeving Ontwikkeling van add-in's (3-5 jaar) • Belangrijkste resultaat: Open-source twee-weg gegevensuitwisseling tussen BIM authoring en modelleringstools

Dit project brengt regelgevende belangen in Nederland samen om "Regelgevende informatie-eisen" toe te voegen aan het toepassingsgebied van de ISO 16759 IFC-norm en de ISO12006-3 data dictionary-bronnen, Daarnaast zullen ook de wereldwijde regelgevende belangen meegenomen worden.

 De normen van de ISO 19650-reeks wordt steeds meer geadopteerd. in Nederland maar ook wereldwijd. De Informatie die aan regelgevende instanties moet worden verstrekt, is echter niet onderworpen aan hetzelfde kader van voorbereiding en onderhandeling, het principe van de ISO19650 zou het proces omtrent de informatie levering overzichtelijker maar ook eenvoudiger kunnen maken.

Het doel is ervoor te zorgen dat de buildingSMART IFC-norm voldoet aan de gemeenschappelijke behoeften inzake de bouwregelgeving en omgevingsvergunningprocedures. meer informatie

Waarom is het belangrijk?

 • Goedkeuringsprocedures van regelgevende instanties zijn een belangrijke bron van vertraging en risico's voor bouwprojecten in Nederland.
 • Maatregelen om gestructureerde informatieleveringenprocessen in te voeren worden belemmerd door het gebrek aan gestandaardiseerde informatie leverings-normen (IDM) voor de specifieke informatiebehoefte die nodig zijn voor vergunningverlening. Maar ook het gebrek aan de mogelijkheden om het proces conform de principes van ISO19650 informatie verrijking gedurende een proces op te nemen in het proces.
 • Verkoper-onafhankelijke internationale conventies zullen de ontwikkeling en adoptie bevorderen.

Doel van het project

Dit project brengt regelgevende belangen van Nederland samen met wereldwijd belangen samen om "Regelgevende Informatie Vereisten" toe te voegen aan het toepassingsgebied van de ISO 16759 IFC norm en ISO12006-3 data dictionary middelen. De normen van de ISO 19650-reeks worden in Nederland steeds meer omarmd en wereldwijd wordt de norm ook overgenomen. De behoefte aan informatie die aan regelgevende instanties moet worden verstrekt, is echter niet onderworpen aan hetzelfde kader van voorbereiding en onderhandeling.

Het doel is ervoor te zorgen dat de buildingSMART IFC-norm voldoet aan de gemeenschappelijke behoeften van de bouwregelgeving in Nederland.

Waarom nu handelen?

 • De grote Nederlandse en wereldwijde belangstelling voor de toepassing van open standaarden in regelgevingsprocessen, zoals blijkt uit de buildingSMART enquête voor 2020 over de regelgevingsruimte.
 • De aanzienlijke vooruitgang die wordt geboekt in verschillende regio's, waaronder Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea.
 • De hernieuwde belangstelling voor het gebruik van het buildingSMART Data Dictionary als een universele bron.
 • De focus op levensveiligheid en milieuvoorschriften die de meeste regelgevingssystemen gemeen hebben.

Wat is de toegevoegde waarde?

De voorgestelde werkzaamheden zouden ervoor zorgen dat binnen Nederland en op internationaal niveau een zo groot mogelijke mate van gemeenschappelijkheid wordt bereikt, waardoor een markt voor generieke instrumenten ontstaat, terwijl de nationale jurisdicties de vrijheid behouden om hun regelgevingskader te blijven verfijnen en heroriënteren als dat nodig is in verband met actuele kwesties zoals brandrisico's en milieuoverwegingen.

De werkzaamheden in het kader van het project "Voorschriften inzake informatie-eisen" zijn gericht op de volgende verbeteringen:

 • Verbeterde communicatie tussen aanvragers en regelgevers
 • Betere voorafgaande controle van aanvragen en faseringsmogelijkheden
 • Verbeterde controle op naleving van de voorschriften
 • Kortere doorlooptijd van aanvragen
 • Nauwkeurigheid en voorspelbaarheid van de resultaten

Hoe werken wij samen met sponsors?

Sponsors werken samen met het projectteam om middelen ter beschikking te stellen voor het vastleggen van de belangrijkste bouwinformatie die de toepassing en beslissingen in de Nederlandse landelijke regelgeving bepalen.

Deze zullen worden gekoppeld aan bestaande of nieuwe items in de buildingSMART IFC (ISO 16739-1) en Data Dictionary (ISO 12006-3).