U bent hier:

eenduidige vertaling van het IFC 4.3.0.0 SchemaProject

buildingSMART wil dit project realiseren om een eenduidige, consistente vertaling van het IFC-schema 4.3.0.0 te maken. Met een aantal IFC-experts is geconstateerd dat de vertaling van het IFC-schema van het Engels naar het Nederlands en vice versa momenteel één van de grootste knelpunten is voor het correcte gebruik IFC. De IFC-classes voor onder andere objecttypen en eigenschappen (‘properties’) zijn in het Engels, waar in de dagelijkse praktijk veelvuldig gebruik wordt gemaakt van Nederlandse termen, Nederlandstalige objecttypen bibliotheken en classificaties als de NL/SfB-classificatie.

Financiering

€ 16.250,00 gefinancierd van het doel: € 29.500,00

55 %

Over het project

Room:
Status:Lopend
Aanvang: 01-07-2023
Inleg:€ 29500.00
Contact:tc@buildingsmart.nl
Deelname:Deelnemen kan ook in-kind, we zoeken deelnemers (kennis / experts). In cash-bijdragen kan per € 500. €14.750 is gedekt door digiGO

Sponsors

De vertaling zal eenduidig en volgens de aanpak van buildingSMART International (bSI) opgezet worden en op de technical website en in de buildingSMART Data Dictonairy (bSDD) van bSI gepubliceerd worden.

Om dit project te lanceren is het nodig om een projectteam te vormen fase 1 van project, hiervoor is budget benodigd. Dit gaat leiden tot een brede betrokkenheid van de markt en de inkind bijdragen. Voor de overige werkzaamheden is nu de inschatting dat een budget nodig is van € 29.500. Voor het project is financiële ondersteuning toegezegd door digiGO.

Projectleiders; Alexander Worp en Lex Ransijn

Totaal benodigd budget;  € 29.500,-