Verslag workshop basisafspraken BIM – Door Mathijs Natrop


Op donderdag 2 juni vond bij STABU in Ede de workshop plaats van buildingSMART over de #basisafsprakenBIM. Hiermee geeft buildingSMART invulling aan de praktische toepassing van een aantal basisafspraken, zoals overeengekomen tussen een groot aantal partijen. Hoewel het initiatief is genomen door aannemers, zijn er inmiddels verschillende partijen geïnteresseerd in uit eenlopende vakgebieden binnen de branche. Dit blijkt ook uit de aanmeldingen die zijn binnengekomen, wat uiteindelijke leidde tot een ‘uitverkocht’ event.

Image1

De workshop was bedoeld voor gebruikers, niet voor aanbieders. Natuurlijk hebben de diverse aanbieders van software kennis van de tool maar die hebben gebruikers ook. De experts die namens buildingSMART betrokken waren (waarvoor dank aan Leon Leenders, Marcel van Bavel, Marc Dankers en Martijn de Riet), hebben een goede invulling kunnen geven aan onderdeel kennisdelen, wat betreft de specifieke software. Helaas was er geen ‘werk’ voor Marc maar gelukkig wilde hij uit eigen interesse toch graag komen.

Een korte inleiding namens buildingSMART bracht de deelnemers naar de kern van de workshop, namelijk de inhoud van de basisafsprakenBIM. Bij elk onderwerp werden vragen bedacht door de deelnemers. Een overzicht van deze vragen staat in de evaluatie omschreven (Een verslag van de inhoud vind u hier (link naar verslag).).

Op basis van de aanmeldingen, werden verschillende ruimten ingericht, gebaseerd op de verschillende software. De vragen die ontstonden tijdens de presentatie, werden in de verschillende ruimten behandeld door de experts. Uiteraard was er ruimte voor verdieping en zo ontstond een mooie ochtend waarbij kennisdelen en de basisafspraken centraal stonden.


Image2

Een strak programma dat vroeg in de ochtend zorgde voor slaperige hoofden, liet tegen de middag geen ruimte voor oponthoud. Om die reden moest er hard opgetreden worden om iedereen te verzamelen voor de presentatie van Leon van Berlo (link: http://www.slideshare.net/berlotti/facilitating-the-bim-coordinator-with-automated-data-compliance-checking-62684998 ).

Na een ochtend vol interactie was het fijn om even te luisteren, maar de vragen die Leon stelde gaven wederom reden tot nadenken. Zo kwam onder andere het besef dat het werk van een BIM-coördinator mogelijk eenvoudiger wordt, door geautomatiseerde controle van IFC bestanden (modellen). Leuke stof dat aanzet tot nadenken over de eigen BIM rol, of dit nu een modelleur of een manager is.
Image3

Door het uitwisselen van bestanden is de inhoudelijke informatie snel gedeeld, waardoor de evaluatie volgens het programma voornamelijk een afsluiting en dankwoord was. De vereniging buildingSMART is erg blij met de inzet van de experts en natuurlijk gastheer STABU. De workshop heeft zeker aanleiding gegeven voor een vervolg, in welke vorm dan ook.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over basisafsprakenBIM.

Een verslag van de inhoud vind u hier (link naar verslag).