Verslag BCF Praktijkdag


Er was vooraf gelegenheid om elkaar te leren kennen op de prachtige locatie bovenin gebouw ‘Vertigo’, ook wel eens ‘the centre of BIM innovation’ genoemd. Niet geheel onverwacht, zitten daar enkele leden te werken aan toekomstige toepassingen, waaronder Thomas Krijnen en Jakob Beetz. Wat betreft de BCF Praktijkdag, gaat onze dank vooral uit naar het gastheerschap van deze heren, namens TU/e. BuildingSMART Benelux kijkt terug op een leuke, interessante en leerzame praktijkdag die geheel in het teken stond van BIM Collaboration Format.
Image15Eerst het woord aan Christian Dalhuizen (Kubus), na een korte opening door Mathijs Natrop (buildingSMART). Christian vertelde over het ontstaan van BCF, de huidige toepassing en de mogelijkheden voor de toekomst. Voor deelnemers die het nog niet kende was het een snelle introductie maar het echte kennismaken begon na de koffiepauze, die voorafgegaan werd door een presentatie van Alexander Picard (TU/e). Ontstaan vanuit ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens zijn afstudeeronderzoek, presenteerde hij een automatische modelcontrole . Wanneer een model niet voldoet , in dit voorbeeld aan de #BIMbasisILS, dan worden ‘issues’ gedeeld met behulp van BCF. Het laat zien hoe met behulp van huidige technologieen en het gebruik van verschillende open standaarden (IFC en BCF), hulpmiddelen ontstaan voor de sector.
Image16De groep werd opgedeeld in tweeën, waarbij meer ervaren gebruikers van introducees werden gescheiden door plaats te nemen aan een zijde van de ruimte. De experts die namens de vereniging aanwezig waren om vragen van deelnemers te beantwoorden, waarvoor dank (Marc Dankers, Patrick van Loosbroek, Sander Philippa en Mathijs Natrop), liepen tussen de twee groepen door. In de praktijk leert iedereen, omdat iedereen met elkaar in overleg gaat over toepassingen en mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden.

Voorafgaand aan de BCF Praktijkdag werd al gewezen op het voorbeeld project (Project Schependomlaan) dat via GitHub beschikbaar is gesteld. Hiermee konden zowel ervaren als minder ervaren gebruikers werken, in combinatie met verschillende software applicaties, waaronder; Solibri, Tekla BIMsight, Trimble Connect, Navisworks, BIMcollab, BCFier, ArchiCAD, Tekla, Allplan en Revit. Ook waren er aanwezigen op de BCF Praktijkdag met een applicatie van voorkeur welke (nog) niet in staat is om te werken met BCF. Dit bleef, door de grote verscheidenheid aan te gebruiken applicaties, beperkt tot een enkeling. Belangrijk is het feit dat er een positieve feedback is ontvangen na afloop van het evenement. Daarmee zijn deelnemers tevreden, ook deelnemers die (nog) geen gebruik maken van BCF.

In aanloop naar de BCF Praktijkdag is een document verstrekt van buildingSMART International, over processen die mogelijk ondersteund kunnen worden met behulp van BCF. Dit document gaf stof tot nadenken tijdens de BCF Praktijkdag en hopelijk nu nog steeds. Van deelnemers werd gevraagd om mee te denken over toekomstige toepassingen voor BCF. Dit stopt niet bij het einde van de BCF Praktijkdag, want ontwikkelingen hieromtrent staan ook niet stil. Neem voor meer informatie contact op met mathijs.natrop@buildingsmart.nl .

Het meest gebruikt, wellicht onbewust, was BCF 2.0. Dit omdat deze gebruikt werd in combinatie met verschillende software welke deelnemers meebrachten. Er gingen BCF bestanden van een modelchecker naar een ontwerpapplicatie via een andere modelchecker. Tussendoor werd de file bekeken in een BCF viewer en beheerd in ‘the cloud’. Kortom, van allerlei manieren van communiceren en beheren, met behulp van een grote verscheidenheid aan applicaties. De BCF Praktijkdag stond vol kennisdelen over BCF, voor een breed publiek aan gebruikers.
Image17Zoals verteld tijdens de BCF Praktijkdag, wordt informatie van dit evenement, aangevuld met informatie van andere evenementen, gebundeld ten behoeve van een nieuw hoofdstuk in het Nationaal BIM Handboek . De vereniging buildingSMART Benelux ziet hierin een kans om via een onafhankelijk platform de ‘bewezen BIM-diensten’ onder de aandacht te brengen. Inmiddels wordt de GitHub van Het Nationaal BIM Handboek ontsloten via onze eigen website .

De BCF Praktijkdag was een leerzaam, interessant, maar vooral ook leuk evenement. Voor iedereen die hier energie van heeft gekregen, geldt het verzoek om dit vooral in te zetten voor BCF. Kom met voorbeelden van (on)mogelijkheden en stel de vraag hoe zelf kan worden bijgedragen aan de verspreiding en ontwikkeling van BIM Collaboration Format. Samenwerken zit niet voor niets in de titel…