BUG - Benelux User Group


In de Algemene Leden Vergadering van 31 mei 2013 heeft het bestuur brede steun gekregen om een nieuwe koers te gaan varen met onze vereniging. Werd in de achterliggende periode voor de meeste leden veelal onzichtbaar gewerkt aan de positionering en ontwikkeling van openBIM, in de komende tijd is ons doel om meer zichtbaar in de markt te opereren. Hierbij staan de leden voorop en wordt hun inbreng, kennis en enthousiasme overdragen aan andere stakeholders in de bouw. Om hiertoe te geraken is door de ALV besloten om de participatie van de leden te versterken door middel van:
  • Een actieve Benelux Users Group (BUG)
  • Werkgroepen

De participatie door de leden gaat plaatsvinden door middel van de Benelux Users Group of kortweg BUG. Alle leden hebben toegang tot de BUG. Deze groep komt minstens eenmaal per jaar bijeen en leidt tot werkgroepen. Deze werkgroepen zullen op initiatief van de leden worden benoemd door het bestuur en onder toezicht staan van de technisch coördinator. Een werkgroep werkt op basis van een plan dat goedkeuring behoeft van het bestuur. De doelstellingen en activiteiten van een werkgroep dienen te passen binnen de doelstellingen en beleid van de vereniging bSB. Een werkgroep draagt zorg voor de financiering van de voorgenomen activiteiten.

De BUG is voor de eerste keer bijeenkomen op 5 juli 2013. In deze bijeenkomst zijn onderwerpen geselecteerd als prioriteit voor aanpak door een werkgroep. De volgende onderwerpen werden voorgesteld:
  1. Het gebruik van BCF (BIM Collaboration Format)
  2. Bevorderen ketenwerking
  3. Verwachtingsmanagement voor opdrachtgevers
In de tweede bijeenkomst op 15 november 2013 heeft de BUG m.b.t. de genoemde onderwerpen een projectaanpak besproken. De BUG wil een praktische aanpak kiezen die op deelname kan rekenen van een aantal leden.

Naast de genoemde onderwerpen is het plan besproken om te komen tot een werkgroep voor de GWW die zich gaat bezig houden met het onderwerp Alignement. Voor dit onderwerp zal in 2014 door buildingSMART International een project uitgevoerd worden die leidt tot een extensie van IFC met de functionaliteit om het alignement van (spoor)-wegen te kunnen vastleggen. In de Benelux zullen we een spiegelwerkgroep inrichten die het internationale werk gaat volgen.