buildingSMART


BuildingSMART is een internationale organisatie die de toepassing van openBIM standaarden ontwikkelt en stimuleert. Hoe is de huidige stand van zaken rond de toepassing van open standaarden in de Benelux? Deze situatie kunnen we als volgt beschrijven:

  • Kennis is zeer beperkt aanwezig in de sector;
  • Veel onzekerheid over de betrouwbaarheid bij toepassing;
  • Feitelijke toepassing is zeer beperkt.

De ware bottleneck ligt op dit moment bij het onderwerp ‘kennis’. Het ontbreken van kennis veroorzaakt onzekerheid en belemmert daarmee de feitelijke toepassing van open standaarden. Het voorstel is om de komende jaren te focussen op kennisoverdracht en daarmee de basis te leggen voor bevordering van de toepassing.

Door activiteiten die gericht zijn op kennisoverdracht wordt tegelijkertijd gewerkt aan de ‘bewustwording’ ervan. Indien ons Benelux chapter een kennisbasis opbouwt kan inhoud worden gegeven aan verdere ontwikkeling van de open standaarden.

De vereniging wil in de komende jaren dan ook:

  • Verder professionaliseren;
  • Participatie van de leden vergroten; en
  • Actiever inzetten van de bijdrage aan de ontwikkelingen van de open standaarden.