BIM op de bouwplaats

BIM op de bouwplaats; TWI (Taakgerichte Werk Instructie)

Aanspreekpunt: Mathijs Natrop, natrop@solidu.nl

Samenvatting: het verzamelen van taakgerichte informatie t.b.v. het werk op de bouwplaats

Doelgroep: elke uitvoerder, werkvoorbereider of ander persoon die daags voor de uitvoering informatie beschikbaar stelt aan het bouwplaats personeel.

TAGS: #BIM #bouwplaats #taakgericht #A3

Introductie BIM op de bouwplaats met werktekeningen nieuwe stijl! Informatie is niet langer gericht op een bepaald aspect, maar op een taak. Het is mogelijk om beter te informeren met minder informatie, door te luisteren naar de werkelijke informatiebehoefte en deze handzaam weer te geven (bijvoorbeeld op A3-papier).

BIM levert een grote hoeveelheid data. Door de informatie waar behoefte aan is te filteren uit deze data, kan taakgericht gestuurd worden. Het genereren van data is niet perse afhankelijk van het merk software, er zijn diverse programma’s waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt.

Door taakgerichte informatie te verstrekken is het bouwplaats personeel beter geïnformeerd en minder afgeleid, ten gunste van de kwaliteit en effectiviteit.   De informatie waar het in dit hoofdstuk over gaat, is de informatie ten behoeve van een taak. Omdat de informatie hooguit enkele dagen voorafgaand aan de uitvoering en in overleg met het bouwplaats personeel tot stand komt, kan rekening worden gehouden met actuele planningsgegevens en uitvoeringstechnieken.

Onderstaand stappenplan geeft inzicht in het proces, de verdere invulling betreffende software-tools hangt sterk af van de eigen voorkeur.

Stappenplan Stap 1: Overleg met het uitvoerende team welke taak moet worden uitgevoerd en welke informatie hiervoor nodig is. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het plaatsen van stelkozijnen, dan wordt de informatiebehoefte besproken aangaande toe te passen hulpmiddelen, maatvoering, planning en alles wat verder ter tafel komt. Het virtuele gebouwmodel geeft inzicht in de aspecten die gebruikt kunnen worden, te raadplegen met een modelviewer.

Stap 2: Gebruik het samengestelde gebouwmodel in een modelviewer (Tekla BIMsight, Solibri, Navisworks, etc…) om te beoordelen welke aspecten in onderlinge samenhang moeten worden weergegeven. Wanneer het gaat om het plaatsen van stelkozijnen, dan is het belangrijk om de onderdelen die hier betrekking op hebben zichtbaar te maken, zoals het binnenspouwblad (bijvoorbeeld kalkzandsteen) waar de stelkozijnen tegen geplaatst worden en de stelkozijnen zelf. Indien gewenst kan een willekeurige maatvoering worden toegevoegd, een waarde waar buiten behoefte aan is. enter image description here Het gebouwmodel wordt gebruikt om te beoordelen welke modellen van toepassing zijn voor de taak.   Stap 3: Maak de aspectmodellen zichtbaar in een modelleerapplicatie (bijvoorbeeld ArchiCAD, Revit, Allplan, Tekla, etc…). Maak hierin een overzicht zodat aanzichten, doorsneden en overige informatie gebundeld weergegeven wordt. enter image description here De aspectmodellen ‘stelkozijnen’ en ‘kalkzandsteen’ in een modelleerapplicatie. In dit voorbeeld is BCF een hulpmiddel om de positie in het model te vinden.

Stap 4: Verzamel de benodigde informatie, bijvoorbeeld details, doorsneden en merkenoverzichten, op een overzicht met een maximale grootte van een A3-papier. Wanneer de hoeveelheid informatie niet op een A3 past, knip de taak dan in dagdelen zodat er tijdens een pauze nieuwe informatie kan worden verstrekt voor het volgende dagdeel.

Stap 5: Aanvullende informatie zoals verwerkingsvoorschriften en montagerichtlijnen, kunnen tevens zichtbaar worden gemaakt in de modelleerapplicatie. Dit is informatie die niet direct afkomstig is uit BIM, maar wel betrekking heeft op de taak in uitvoering. Een ander voorbeeld is de minimale randafstand bij het schroeven in een volkern beplating, conform de richtlijnen van de leverancier. De schroeven staan waarschijnlijk niet in het model maar tijdens uitvoering moet hier wel rekening mee worden gehouden.

Stap 6: Geef in de onderhoek aan welke modellen staan weergegeven. Hierdoor kan eenvoudig worden gecontroleerd of de actuele modellen zijn gebruikt in het overzicht.

Stap 7: Verstrek de informatie aan het bouwplaats personeel. Vraag om feedback om het proces en de informatie verstrekking te optimaliseren. enter image description here Informatie ten behoeve van een taak is afkomstig van verschillende bronnen, niet perse BIM. In dit voorbeeld is planning en hoeveelheden gerelateerd aan de objecten, maar de bevestiging niet. Omdat deze informatie wel relevant is voor de taak, wordt ook deze toegevoegd.

TIP - Gebruik droogzwemmen om te oefenen - Begin met eenvoudige overzichten - Experimenteer met uittrekstaten en gegevens over planning - Combineer verschillende bestandsformaten (pdf, dwg, ifc, etc…)