3-6 April: Building Smart International Summit in Barcelona


barcelona-e1470057416704.jpg Ieder half jaar komen stakeholders uit de internationale bouwsector in een summit bij elkaar. Hier wordt kennis gedeeld over actuele BIM-ontwikkelingen en richting gegeven aan bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Dit voorjaar is het Building Smart Chapter Spanje de organisator van de summit. Building Smart is het instituut voor de ontwikkeling van open BIM-standaarden met wereldwijde erkenning.


24 maart 2017

Focus op gebruikersparticipatie

Nederland is in Building Smart sterk vertegenwoordigd. Vanuit het Benelux-Chapter, als initiator van de Airport Room en met afgevaardigden in de Infraroom. Op de vorige summit in Zuid Korea hebben Schiphol en de BAM met succesvolle BIM-toepassingen prijzen gewonnen.

De inschrijving voor de summit is voor iedereen geopend; zowel voor leden als voor niet-leden van Building Smart. Tot de doelgroep behoort de gehele bouwsector bestaande uit diverse vakdisciplines, software-ontwikkelaars, BIM-experts en iedereen die open standaarden een warm hart toedraagt. Inschrijven kan via de volgende link: www.buildingsmart.org/event/standards-summit-barcelona-spain/

Er wordt een diversiteit aan sessies aangeboden, zowel binnen een specifiek domein als B&U, GWW en Airports als ook overkoepelend: zoals regelgeving, bibliotheken en Internet of Things. Building Smart nodigt iedereen uit voor een actieve deelname aan discussies.

In het bijzonder vanuit de Infraroom wordt nadrukkelijk om de inbreng van gebruikerswensen gevraagd. Gebruikerswensen dienen als input voor de standaardisatie-projecten IFC-Road, Rail en Bridge die na de summit van start gaan. Voor IFC-Bridge worden domeindeskundigen uitgenodigd voor deelname aan een expertpanel.

Kortom, een summit is niet alleen een must voor BIM-experts, maar vooral ook de gelegenheid voor domeinexperts om hun bijdrage te gaan leveren aan de digitalisering van de bouwsector.

Terug naar overzicht