Airport room - Summit BuildingSMART Tokyo 2018


IMG_5903-small.png Tijdens de buildingSMART International Standards Summit vonden in de AirportRoom vele werksessies plaats. Hieronder een korte samenvatting van hetgeen er deze dagen is gedaan en bereikt;


23 november 2018 - door Arjan Toet, BIM regisseur

Uiteraard begint elke sessie met een voorstel rondje, per sessie waren veel “vaste deelnemers” maar gelukkig konden we ook veel nieuwe enthousiastelingen verwelkomen. Uiteindelijk eindigden we wel met 40+ geïnteresseerden!

De eerste sessie behandelde de zoektocht naar de juiste Common Data Environment voor luchthavens. Schiphol deelde hierbij hun ervaringen.Er vond een presentatie plaats voor een mogelijk oplossing maar helaas was deze nog teveel gericht op de projectomgeving en nog niet - wat luchthavens nodig hebben - op de gehele levenscyclus.

De sessie met als onderwerp 'missing IFC' trok ook veel deelnemers. Schiphol legde hierbij uit dat de huidige beschikbare IFC-entiteiten niet toereikend zijn voor luchthavens. Er wordt besloten een werkgroep op te zetten om ook na de Summit werk te kunnen blijven verrichten. Deze werkgroep is bij het ontstaan benoemd tot de 'The five famous friends' van de AirportRoom, bestaande uit een viertal luchthavens en een architectenbureau. De werkgroep is opgericht om de missing IFC-entiteiten voor Airports in kaart te brengen en op een eenduidige manier te implementeren binnen BuildingSMART. Schiphol heeft aan de hand van ervaring zelf al een lijst opgesteld en zoekt naar internationale samenwerking die breed gedragen kan worden.

Dag twee van de Summit begon voor de AirportRoom met het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en ontwikkelingen aan de hand van filmpjes tijdens presentaties maar gelukkig ook met live demo's.
Veel internationale luchthavens worstelen met dezelfde soort problemen zoals; nulpunten, het combineren van modellen, het gezamenlijk werken in modellen en het overzicht krijgen van de lopende projecten en de relaties.
Auckland Airport heeft veel voor velen herkenbare problemen maar ook al veel oplossingen en is dan ook één van de luchthavens die veel zal gaan bijdragen in de AirportRoom.

De presentaties die worden gegeven zijn niet alleen van toepassing op luchthavens. Diverse onderwerpen zoals de Model View Definitions (MVD) kennen dezelfde problemen en vinden mogelijk hun oplossingen in andere user-rooms zoals de nieuw opgerichte RailwayRoom.

Internationale luchthavens hebben onderling veel gemeen maar dat hebben ze ook met andere operationele organisaties. Wayfinding is bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel voor stations. Er wordt in een speciale sessie gepresenteerd dat BIM gebruikt wordt voor visualiseren en simuleren voor de juiste positionering.

Daarnaast ook nog een presentatie over de buildingSMART Product Data Template. Een datasheet welke als basis kan dienen voor de Dataset voor de Information Requirements van de Assets voor o.a. life cycle, analyses, simulaties.

Tot slot vond een update van de werkgroep BIM GIS plaats, welke is ontstaan tijdens de Standards Summit in Parijs. Er is sindsdien veel progressie gemaakt in de ontwikkeling van kennis over het linken van IFC met GIS. Onderzoeken zijn gedaan (coördinatie, geometrie, model views e.d.) en er zijn veel vragen nog onbeantwoord. In dit onderzoek is een hoop werk te verzetten en er wordt daarom gezocht naar actieve participatie van anderen.

De AirportRoom onderscheidt zich – zo wordt opgemerkt door velen – met andere user-rooms door echt een werkgroep te zijn, zonder veel presentaties. Er wordt veel gespard, plannen opgezet en gezocht naar samenwerking.

Een room waar tijdens deze twee dagen veel is bereikt op gebied van wederzijdse kennisdeling en werk afspraken zijn gemaakt, om op de volgende summit in Düsseldorf met concrete voorstellen te komen.

Mooi om te zien dat steeds meer verschillende luchthavens elkaar beter gaan leren en elkaar weten te vinden op BIM-gebied.

Geschreven door
Arjan Toet, BIM regisseur bij Schiphol en enthousiast lid van buildingSMART Benelux

Terug naar overzicht