BCF Hackathon Eindhoven


image_bcfhackathon1.png De Implementation Support Group (ISG) van buildingSMART International (bSI) organiseert twee keer per jaar een hackathon met het onderwerp BIM Collaboration Format (BCF). Afgelopen week vond deze plaats in Eindhoven, waar gastheer Kubus BV een locatie had geregeld. Vanuit verschillende windstreken kwamen programmeurs overgevlogen om te werken aan de ontwikkeling van BCF, reden genoeg voor Mathijs Natrop om namens buildingSMART Benelux een kijkje te gaan nemen.


01 december 2016

De meeste deelnemers arriveren op zondag in Eindhoven, zodat maandag en dinsdag volledig inzetbaar zijn voor de hackathon. Daarbij wordt in de huidige ontwikkeling vooral getest met de versie 2.1 maar ook gesproken over versie 3.0. Deze testfase is van belang, omdat nu verschillende programmeurs van verschillende softwarehuizen bij elkaar zitten en daarmee een toekomstige praktijksituatie wordt gesimuleerd.

Wat opvalt is de afwezigheid van Autodesk, waar andere grote softwarehuizen er wel zijn. Gelukkig is er wel ondersteuning voor producten van Autodesk, zoals de BCF managers die door Kubus zijn ontwikkeld voor Revit en Navisworks. De overige deelnemers zijn al langer betrokken bij de ontwikkeling van BCF (lees ook verslag…). Daarvoor is GitHub een belangrijk platform, samen met de teleconferenties die wekelijks plaatsvinden. Betrokken raken bij de ontwikkeling van BCF betekent daarom ook betrokkenheid bij dergelijke activiteiten.

Namens buildingSMART Benelux vertelt Mathijs Natrop dat hij komt met twee boodschappen, namelijk vanuit gebruikers en vanuit wetenschappers/ programmeurs. Tussen al deze programmeurs, is Mathijs een eindgebruiker, zoals ook blijkt uit zijn werkzaamheden in de praktijk (BIM coördinator). Deze praktijksituatie wordt kort geschetst waarbij de boodschap helder is, namelijk dat er geen centrale database is voor een bouwwerk dat meer dan 250 verschillende maar ook unieke modellen omvat. De hoeveelheid signaleringen neemt enorme proporties aan en de manier van communiceren hieromtrent is veelzijdig maar vooral niet eenduidig. Het belang van BCF komt hiermee aan de orde, in relatie met huidige praktijkervaringen.

Het onderwerp BCF staat bij buildingSMART Benelux op de agenda. Er is veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Standards Summit in Korea maar ook de BCF Praktijkdag van de afgelopen jaren en een bijeenkomst in samenwerking met Stumico. Er is input van eindgebruikers verzameld, waarmee inzicht is verkregen in de manier waarop BCF in de huidige praktijk wordt toegepast. Daarnaast zijn er ook in Nederland enkele onderzoeken gepubliceerd waar BCF een rol in speelt en zijn er ook voorbeelden van nieuwe toepassingen ontwikkeld.

De boodschap aan deelnemers die vanuit de gebruikers komt is helder. De versies zijn onbekend, evenals functionaliteiten. Laatstgenoemde is ook het resultaat van het feit dat er geen enkele applicatie is die alle functionaliteiten heeft geïmplementeerd in haar software. Daarmee kan ook geen feedback worden gevraagd aan gebruikers. Daarnaast is het vooral software specifiek, waar de eindgebruiker vraagt om een betere implementatie.

Vanuit de wetenschap komt een ander signaal, namelijk dat niet iedereen onder de indruk is van de API (Application Programming Interface) die is ontwikkeld met de BCF 2.0 versie. Enkele principes zijn genegeerd en de standaard lijkt zich te vormen naar een idee dat alle data op dezelfde plaats staat. Dit geeft problemen bij ontwikkeling van alternatieve manieren waarop data wordt beheerd, waarbij een BCF server en een IFC server als aparte entiteiten werken.

Met name het onderdeel waarbij feedback vanuit de wetenschap komt, zorgt voor enige interactie waarbij wordt gerefereerd naar opmerkingen die via GitHub zijn ingebracht. Mathijs dankt de aanwezigen voor de korte spreektijd en wenst iedereen veel succes met het verder ontwikkelen van de open standaard. De resultaten worden voor gebruikers herkenbaar wanneer de nieuwste versie in de verschillende software is geïmplementeerd. Dit laat niet lang meer op zich wachten, omdat de verschillende softwarehuizen er nu mee bezig zijn. Duurt dit wachten te lang en heb je de ambitie om mee te werken aan de ontwikkeling van BCF? Meld je dan bij onze vereniging.

Voor meer informatie:
https://github.com/BuildingSMART/BCF-XML/wiki
https://github.com/BuildingSMART/BCF-API/wiki

Terug naar overzicht