BCF Praktijkdag 2019


bSB_BCF-Praktijkdag2019_flyer2.png Op 28 november is het weer tijd om eenduidig te communiceren met behulp van de open standaard BCF (BIM Collaboration Format). Op de locatie bij een gewaardeerd lid van buildingSMART Benelux, namelijk Dura Vermeer in Houten, wordt de ochtend gebruikt om nader in te gaan op het onderdeel communicatie. De BCF Praktijkdag begint om 9u en is rond 13u afgelopen. Deelnemers kunnen onder het genot van een lunch napraten.


11 oktober 2019

De BCF Praktijkdag brengt de communicatie met behulp van verschillende applicaties samen in een fysieke ruimte. Het voordeel hiervan is dat de ontvanger nu tegenover je zit, in plaats van een eigen en gescheiden werkplek. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de communicatie met BCF te optimaliseren voor gebruik in verschillende software.

Een doel van de praktijkdag is het optimaliseren van de communicatie met behulp van BCF, maar tevens ook het testen van de mogelijkheden van BCF in de verschillende applicaties. Het eindresultaat is een schema met applicaties en de geïmplementeerde mogelijkheden van BCF. Met deze feedback geeft buildingSMART een signaal naar de betreffende leveranciers en ontwikkelaars met de mogelijke verbeterpunten. Voor gebruikers geeft het een overzicht van BIM tools welke goed ingezet kunnen worden.

Het is belangrijk dat deelnemers eigen soft- en hardware meenemen, zodat deze kunnen worden getest. Er zal modeldata worden uitgewisseld en voor alle deelnemers ter beschikking gesteld, zodat over hetzelfde bouwwerk kan worden gecommuniceerd. Deelnemers zonder hard- en software, worden op een wachtlijst geplaatst, zodat deelnemers met hard- en software voorrang krijgen.

Heeft u modeldata van een project dat u ter beschikking wilt stellen voor de BCF Praktijkdag en bestaat dit uit tenminste een aantal aspect- en disciplinemodellen? Neem dan contact op met buildingSMART (mathijs.natrop@buildingSMART.nl). Mogelijk wordt uw project gebruikt om te communiceren tijdens de praktijkdag. Het hoeft geen perfect voorbeeld te zijn, want communicatie gaat veelal over hetgeen niet perfect is.

Schrijf u snel in, want het aantal deelnemers is beperkt!

Inschrijven kan hier.

Terug naar overzicht