BIM basis ILS; wijzigingen


flyer4_27nov.png Nieuw inzicht en flexibiliteit, zorgen ervoor dat er wat verandert aan het evenement op 27 november. Omdat er in de eerste weken geen sprake was van een stormloop bij de kaartverkoop, is er gekozen voor een andere locatie. Daarmee is het aantal deelnemers beperkt, maar wordt de toegang gratis. Dit is in de ogen van de organisatie ook een belangrijke reden. En om die reden zal flexibiliteit worden getoond middels het doorvoeren van wijzigingen, doet u dat ook?


01 november 2017

Nu komt u op maandagochtend naar Oss in de plaats van Nieuwegein. En omdat dit wellicht iets verder rijden is voor u, beginnen we een half uurtje later! Aangekomen zal het BIM basis ILS zijn, wat de klok slaat. Alle onderwerpen zoals nu omschreven in de BIM basis ILS, komen aan bod. Maar ook is er ruimte om te evalueren en te kijken naar mogelijke verbeteringen of aanvullingen. Met dit evenement wordt de gelegenheid geboden om met anderen, maar ook vooral met uw vakgenoten, te praten over de inhoud.

De BIM basis ILS is een breed gedragen afspraak over modeldata, echter voor het toepassen van deze afspraken is kennis nodig. In de praktijk blijkt dat het nog niet iedereen lukt om modellen te maken welke aan alle hoofdstukken voldoen. Dit evenement draagt bij aan het onderwerp kennisdelen over modeldata, waarmee mogelijk ook uw vraag zal worden beantwoord. Kom daarom vooral ook wanneer u wilt praten over het gebruik van de BIM basis ILS, in welke hoedanigheid dan ook.

De wijziging betekent ook restitutie van het reeds betaalde bedrag, indien van toepassing. Wij zullen zorgdragen voor een afhandeling hiervan na afloop van het evenement. U hoeft zich niet nogmaals te registreren.

Mathijs Natrop namens buildingSMART

Dit evenement wordt georganiseerd door buildingSMART Benelux, in samenwerking met het BIM Loket en enkele kartrekkers van de BIM basis ILS.

Terug naar overzicht