BIMLoket een feit


BIMloket.jpg Tijdens de BIM Praktijkdag, gisteren (30 april) gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht, is het BIM Loket officieel van start gegaan. De lancering van het BIM Loket is opgeluisterd door het zetten van een symbolische handtekening door de vertegenwoordigers van de deelnemende standaarden. Voor BuildingSMART Benelux heeft Martijn de Riet zijn handtekening gezet op het logo van het BIM Loket. Met deze handeling wil BuildingSMART nogmaals benadrukken dat de samenwerking met andere Open Standaarden in het BIM Loket wat ons betreft een goed idee is, zoals ook in de laatste ALV door de leden is uitgesproken.


01 mei 2015

In de komende paar weken moet dit positieve uitgangspunt een vervolg krijgen in de opstelling van een samenwerkingsovereenkomst tussen BuildingSMART Benelux, BuildingSMART International en het BIM Loket. In deze samenwerkingsovereenkomst zullen concrete afspraken gemaakt worden over de manier waarop de samenwerking tussen de drie partijen vorm gaat krijgen. Het concept van de overeenkomst zal aan de leden van BuildingSMART Benelux worden voorgelegd ter goedkeuring. Pas na goedkeuring van de leden zal de samenwerking definitief van start gaan. De website van BIMLoket is te vinden via deze link.

Terug naar overzicht