BIMbasisILS gebruikersdag!


20170623_090216.jpg Vorige week vrijdag was het druk op de campus in Delft, waar de BIM basis ILS gebruikersdag plaatsvond in samenwerking met enkele enthousiastelingen van het eerste uur (en tweede, zo bleek tijdens de introductie) en BIM Loket. De reacties na afloop hebben...


03 juli 2017

Vorige week vrijdag was het druk op de campus in Delft, waar de BIM basis ILS gebruikersdag plaatsvond in samenwerking met enkele enthousiastelingen van het eerste uur (en tweede, zo bleek tijdens de introductie) en BIM Loket. De reacties na afloop hebben de inspanningen van de organisatie vertaald naar een herinnering aan een geslaagd evenement. Op naar de volgende!

De gebruikersdag stond in het teken van hetgeen nu is bereikt, de mensen die zich hebben aangesloten en de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan. Vanuit verschillende hoeken zijn de afspraken belicht. En alhoewel het merendeel van de aanwezigen de aannemers vertegenwoordigden, kwamen presentaties, dialogen maar ook discussies, vanuit allerlei invalshoeken. Dit kwam door het gevarieerde programma, waarbij het podium afwisselend gevuld werd door mensen met een andere achtergrond.

Er werd een app gebruikt, waarmee aanwezigen vragen konden stellen en reageren op stellingen. Hieruit kwamen een aantal vragen voort die betrekking hebben op het werk van buildingSMART. De app zorgde voor nog meer levendigheid en interactie. Er werden afwisselend sterke, maar ook flauwe vragen gesteld. Sommige vragen waren stellingen, andere wellicht meer een reclame boodschap. Reden genoeg om niet alle vragen door te nemen. Toch zijn er enkele zeker de moeite waard, zoals:

[Anonymous] Waarom maken we de afspraken niet specifieker (bv firerating)? Maakt het controleren ook makkelijker te automatiseren.

Hier heeft Anonymous zeker een punt, want wanneer er nadere afspraken worden gemaakt over de invulling van een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld door het uniform toevoegen van twee cijfers aan een eigenschap ‘firerating’, op een manier waardoor deze ook altijd in dezelfde vorm en op dezelfde plek terug te vinden is, dan kan dit eenvoudig geautomatiseerd worden.

De afspraken zoals deze er nu zijn, kunnen gelden als basis voor een samenwerking, waarmee nog steeds met elkaar overlegd moet worden. Zo is er een afspraak over het nulpunt, zonder dat gezegd wordt waar deze moet liggen. Dit is project afhankelijk en moet in samenwerking met het projectteam worden vastgesteld. Dit geldt ook voor een specifieke afspraak over ‘firerating’.

[Jimmy] Wat doet buildingSMART aan de verbetering van IFC export vanuit diverse softwarepakketten?

Helemaal niets Jimmy, behalve het beschikbaar stellen van documentatie over de open standaarden, zodat programmeurs van de verschillende softwarehuizen kunnen zorgen voor een implementatie van de standaard. Daarnaast organiseert buildingSMART evenementen zoals International Standards Summits (2x per jaar), waar ontwikkelingen worden besproken. Ook zijn er diverse gebruikersgroepen bezig met open standaarden. Veel van de softwarehuizen zijn betrokken bij buildingSMART, bezoeken diverse evenementen en nemen deel aan gebruikersgroepen. Hiermee wordt voldoende kennis opgedaan voor een goede implementatie in de software.

[Anonymous] Wanneer komt er een standaard voor de grote diversiteit aan modelleer softwarepakketten voor een vaste IFC export? #eenduidigheid

Feitelijk is IFC een datastructuur welke op veel verschillende manieren te exporteren is in een modelleerapplicatie. Toch is er op het gebied van exporteren wel het een en ander gestandaardiseerd. Dit zijn zogenaamde MVD’s (Model View Definitions), waarvan Coordination View een voorbeeld is welke in de praktijk veel wordt toegepast, of in ieder geval vaak als basis geldt voor een export naar IFC.

In dit najaar (oktober 2017) organiseert buildingSMART een evenement dat gericht is op een verdieping van de BIM basis ILS. Daarbij worden deelnemers onderverdeeld in groepen per stakeholder die gezamenlijk kijken naar aanvullingen. Uiteindelijk wordt er gezocht naar gemene delers die voortvloeien vanuit informatiebehoeften van de verschillende groepen. Deze gemene delers kunnen gelden als een eerste aanvulling of verdieping op de basis zoals deze er nu ligt. Houd de berichtgevingen in de gaten om meer te weten te komen over dit evenement.

De BIM basis ILS leeft, zo blijkt uit de gebruikersdag die binnen mum van tijd ‘vol’ zat. Complimenten aan het team dat dit evenement mede heeft verzorgd (Martijn van den Berg, Jeffrey Truijens, Jeroen Koomen, Joost van de Koppel, Niels Groot en Marco Verschoor).

Terug naar overzicht