BIMprospects UK 26 & 27 maart


bim-prospects -logo.jpg Twee vertegenwoordigers van buildingSMART Benelux zijn op 26 en 27 maart jongstleden aanwezig geweest op het congres dat werd georganiseerd door buildingSMART chapter UK & Ireland. In de aankondiging werd aangegeven dat er diverse presentaties zouden gaan over de toekomst van BIM en Big Data. In de praktijk bleek dat veelal werd gesproken over de volgende stap (Level3) in BIM die door de Britse bouwindustrie moet wordt gezet.


29 april 2015

Zoals u wellicht weet zullen in 2016 alle door Britse overheid verkregen bouwprojecten moeten voldoen aan BIM Level 2. Dit is de eerste stap naar een werkelijk geïntegreerde "webenabled" 3D BIM, gebaseerd op open data. Omdat Level 3 gebruik maakt van de buildingSMART-standaarden ging de discussie voornamelijk over wat de open standaarden voor de markt betekenen en hoe de stap van BIM Level 2 naar Level 3 kan worden bereikt? Meer info over het overheidsprogramma treft u op de deze pagina's aan.

De aanwezigen waren niet onverdeeld positief over de inhoud va de lezingen. Doorspekt met commerciële verhalen (er was veel sponsoring nodig om de veel te dure locatie in hartje Londen te kunnen bekostigen) was het soms afzien... Een must see BIM-presentation in UK is die van David Philp, BIM Task Group Head of BIM, die in sneltreinvaart uitlegt hoe de Britse overheid op het gebied van BIM-ontwikkelingen een leidende rol in Europa opeist. Naar evenbeeld van de Britse Taskforce is inmiddels een Europese taskforce opgezet waar ook vanuit Nederland input aan wordt gegeven.

Professor Tim Broyd, gaf in zijn presentatie aan dat de invoering niet alleen geld kost maar - op termijn - voor de landelijke BV zeer zeker geld gaat opleveren.

De presentaties kunt u terugvinden via de website van de organisatie

Uw bestuur beraadt zich op het organiseren van een dergelijk congres, met heel veel inhoud. We willen het echter graag wat minder commercieel houden. u hoort nog van ons!

Terug naar overzicht