Basisafspraken BIM; meedoen of aansluiten


meedoen.jpg Het gaat om consistente informatie, waardoor het werk eenvoudiger en efficienter wordt. De aannemers hebben de handen ineengeslagen om draagvlak te creeren.


02 mei 2016 - door Mathijs Natrop

Hoe meer mensen meedoen hoe efficiënter het wordt, dat is de kracht van deze gezamenlijke afspraken.

Een ander feit is eenvoud, want zo kunnen de basisafspraken worden bestempeld. Slim door eenvoud en efficiënt doordat het breed gedragen wordt. De illustraties maken de afspraken snel helder, de grote hoeveelheid reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van de publicatie, bewijst dat er draagvlak is. Meedoen met deze afspraken is eenvoudig, toch kan aansluiting vinden ook meer betekenen.

De eenvoudigste manier van meedoen, is het naleven van de afspraken. Benoem de afspraken in samenwerkingen, praat er met collega’s over en ga conform deze afspraken aan de slag met BIM. Maak het onderdeel van het eigen proces en het proces in samenwerking met anderen. Werk je al volgens bijvoorbeeld de RVB BIM Norm, dan zijn deze afspraken waarschijnlijk al gemeengoed. Voor wie dit niet het geval is, organiseert buildingSMART op 2 juni een workshop waarbij deelnemers leren wat de basisafspraken inhouden, maar uiteraard is het openBIM spreekuur hier ook voor geschikt.

Aansluiting kan betekenen dat u of uw bedrijf lid wordt van buildingSMART. Waarom lidmaatschap interessant is, lees je op onze website. Kort samengevat levert lidmaatschap u een kennisnetwerk waarbinnen gepraat wordt over deze en andere onderwerpen. U kunt ondervinden wat aannemers maar ook andere bedrijven binnen de branche, vertellen over efficiënt samenwerken. U kunt nadenken en meedenken over de rol van de vereniging en uw eigen rol binnen de vereniging voor het tot stand komen van bredere samenwerkingen, waaronder samenwerkingen met aannemers.

Wie dieper in de materie wil duiken en vooraan wil staan bij de ontwikkelingen van open standaarden, kan zijn weg vinden binnen de vereniging. De aansluiting met buildingSMART International en de verschillende ontwikkelgebieden hierbinnen, maken van het lidmaatschap een internationale betrokkenheid die van invloed is op de toekomst van open standaarden.
Meedoen of aansluiten, dat blijft de vraag. Voor de vereniging buildingSMART is het goed dat het aantal leden toeneemt, mede omdat daarmee evenementen kunnen worden georganiseerd, nu en in de toekomst. Van de andere kant is lidmaatschap uiteraard geen vereiste om de basisafspraken over BIM te mogen toepassen. Dat past niet binnen een ‘open’ vereniging zoals buildingSMART.

Vervolgtrajecten met betrekking tot de basisafspraken komen tot stand in overleg met de aannemers. Ook eventuele manieren om uiting te geven aan uw aansluiting, door bijvoorbeeld het plaatsen van een bedrijfslogo, worden hier in meegenomen.

Houd onze website in de gaten met meer nieuws over de #basisafsprakenBIM!

Terug naar overzicht