Beknopt verslag bSI Summit Rotterdam 11-14 april 2016


Schermafbeelding 2016-07-11 om 20.48.35.png Dit is een beknopt verslag van Henk Schaap, gebaseerd op deelname aan de InfraRoom, plenaire bijeenkomsten en contacten in de wandelgangen.


11 juli 2016 - door Henk Schaap

Algemeen
Mooi dat we in Rotterdam waren. Met dank aan Chapter Benelux voor de voortreffelijke organisatie. De belangstelling was groot. Naar schatting zo’n 150-175 bezoekers.

buildingSMART groeit. Die groei zit vooral in zogenaamde Strategic en Standard Members, inmiddels 20 stuks. Richard Petrie (CEO van bSI) presenteerde het beleid voor het komend jaar. Meer aandacht gaat besteed worden aan formulering en positionering van producten en diensten.

In de plenaire openingsbijeenkomst gaf Herman Winkels van Rijkswaterstaat een voordracht met de titel ‘A clients perspective on the need for Open Sharable Standards’. Herman gaf een paar suggesties mee aan bSI, waaronder: zorg voor meer vraagsturing en betrek meer publieke opdrachtgevers.

Infrastructure Room
De InfraRoom kreeg veel belangstelling; bezetting in de verschillende sessies wisselde van 40 tot 60 personen; China was aanwezig met een delegatie van 8 personen. De agenda was vol met een combinatie van inspiratiesessies en expert panel meetings van de verschillende lopende projecten.

De InfraRoom heeft een huishoudelijk reglement aangenomen (Charter). Daarin wordt veel aandacht besteed aan het management van projecten. De organisatie kent een Steering Committee (beleid en programmering) en een Project Steering Committee (management van projecten). Dit jaar wordt een verkiezing georganiseerd voor de Steering Committee; we verwachten 4 nieuwe leden.

De MOU die in Singapore werd getekend tussen tussen bSI, TRV, FTA en RWS, heeft het mogelijk gemaakt om nieuwe projecten op te starten: Alignment 1.1, Alignment deployment, Asset management requirement definition en Overall Architecture. De InfraRoom bruist van de activiteiten.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de belangrijkste work items.

IFC Alignment 1.1 and Deployment
Het project Alignment 1.1 is gestart. Projectleider is Thomas Liebich. Onderwerpen die in Alignment 1.1 aan de orde komen zijn: Offset Alignment, Placement along the alignment en Rail specific spirals.

Alignment Deployment betreft een aantal pilots die wereldwijd opgetuigd zullen worden. De coordinatie wordt gedaan door Laura Mol. De inschrijving voor deployment teams is geopend.

IFC Roads and Railways
Door Korea en China is veel ontwikkelingswerk gedaan op het terrein van Roads and Railways. Daar is veel waardering voor. De resultaten van dat nationale werk zullen gepubliceerd worden in een zogenaamde PAS (Publicly Available Specification).
Naar verwachting zal dit jaar een project starten om de scope en modulen van IFC Roads and Railways goed te definieren. Daarbij zal dankbaar gebruik gemaakt worden van de resulaten van het lopende project “Overall Architecture”.

IFC Bridge
De project aanpak is gewijzigd. Het project is nu verdeeld in kleine stappen om zo eenvoudiger draagvlak en financiering te krijgen. Het ziet er naar uit dat het project dit jaar kan starten.
Infra Asset management requirement definition
Het project Infra Asset management Requiremen Definition is gestart. Projectleider is Benno Koehorst; Phil Jackson is betrokken als consultant. In de InfraRoom gaf Phil een presentatie waarin hij het belang van Life Cycle Information Management liet zien. Phil is begonnen met een inventarisatie en heeft gesprekken met belangrijke stakeholders. In de Korea Summit in september zullen de eerste resultaten gepresenteerd worden.

Overall architecture
Het project Overall Architecture is gestart. Projectleider is André Borrmann. Het project heeft als doel om uitgangspunten en richtlijnen te geven voor de verdere ontwikkeling van het IFC model en daarmee richting te kunnen geven aan diverse individuele initiatieven. André presenteerde de eerste resultaten van een onderzoek naar te ondersteunen ‘use cases’ en prioriteiten. In totaal zo’n 14 use cases. In de top staan visualisatie en ruimtelijke coordinatie. Het project werkt samen met andere intiatieven om gemeenschappelijke informatiestructen vast te leggen. Ook wordt aandacht besteed aan het gebruik van object type bibliotheken. Het project eind dit jaar afgerond.

Future directions
De InfraRoom moet gaan werken aan het werkplan 2017. In dit kader zijn in Rotterdam enkele Inspiratie sessies gehouden. Uit de discussies zijn de volgende onderwerpen als belangrijk geidentificeerd:

  • Onderzoek doen naar een strategie voor het toepassen van Linked data technologie
  • Voortgaande ontwikkeling met OGC van een conceptueel informatiemodel voor Infrastructuur
  • Onwikkeling van Model View Definitions (MVD’s) voor specifieke Life Cycle fasen en disciplines.
  • De ontwikkeling van standaarden voor de informatiestructuur van bibliotheken, inclusief de protocollen voor het onderling verbinden van bibliotheken.

    Terug naar overzicht