Bouw mee aan de toekomst van de buildingSMART Standaarden!


toekomst.jpg Wist u dat de Nederlandse B&U één van de grootste voorstanders/ gebruikers is van de internationale openBIM-standaarden van buildingSMART?


24 mei 2019

Het nationale project Pontsteiger heeft recentelijk veel aandacht gekregen en wordt nu gebruikt als voorbeeld van innovatief inzet van deze standaarden. Ook is de in Nederland ontwikkelde ‘BIM basis ILS’, dat eigenlijk een IDM is, is een groot succes binnen buildingSMART International en de internationale BIM-wereld.

Momenteel gebruiken we de in de afgelopen decennia opgedane kennis echter nauwelijks als terugkoppeling voor de verdere ontwikkeling en implementatie van deze standaarden, terwijl de ontwikkelingen van de infrastructurele openBIM-standaarden wél worden ondersteund door Nederlandse overheden als RWS en provincies.

Wij dagen de markt uit om mee te denken aan de totstandkoming van verbeterde versies van standaarden en organiseren daarom op Donderdag 4 juli 2019 in de ochtend van 9 tot 12 uur een interactieve workshop voor actieve gebruikers van de standaarden. De locatie is afhankelijk van de inschrijvingen, maar zal op een locatie zijn, die makkelijk met het OV te bereiken is.

Wij willen gedurende deze workshop bepalen hoe Nederland de kennis beter kan inzetten en aansluiten bij de internationale ontwikkelingen.

Vanuit buildingSMART Benelux zijn we al vertegenwoordigd in steering committees (besturen) van vier werkgroepen van buildingSMART International, die Rooms worden genoemd. In de Room (onderaan treft u een korte intro van de werkzaamheden) zijn de volgende personen actief:

 • Airport Room door Alexander Worp (Asset Wise)
 • Building Room door Rob Roef (BIM captain / TNO)
 • Infrastructure Room door Ronald Bergs (Gobar consulting group)
 • Product Room door Radboud Baayen (STABU)

  Tijdens de workshop zullen we de huidige ontwikkelingen binnen de verschillende rooms toelichten, maar ook beoordelen. Met als doel vast te stellen hoe we de ontwikkeling kunnen gaan verbeteren met de opgedane praktijk kennis en sturen naar onze behoefte.

  Als u interesse heeft om deel te nemen aan de workshop kunt u een mail sturen naar alexander.worp@buildingsmart.nl , graag in het onderwerp “workshop 4 juli” vermelden.

  Airport Room:
  De Airport room is een ’user’-room die zich voor namelijk focust op de operationele fase van Asset Management, breder dan alleen voor luchthavens. Luchthavens zijn 1 van de weinige internationale actieve Asset Management bedrijven en zijn vaak zowel initiatiefnemer, opdrachtgever en operationeel beheerder van de Assets.
  De room deelt ervaringen over het gebruik van de buildingSMART standaarden, maar kijkt ook naar het combineren/ delen van informatie tussen de IFC-standaard en GIS-standaarden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een aanvulling van de IFC-entiteiten voor Luchthaven specifieke Assets; welke zijn dit? Welke eigenschappen hebben die nodig? Etc.. Dit gebeurt in samenwerking met diverse luchthavens in de wereld.

  Ook worden ervaringen gedeeld over hoe informatie deling gedurende de gehele levenscyclus gedaan kan worden met gebruik van de buildingSMART standaarden. Import en exporteren naar FM-systems, gebruik/inzet van Linked data etc...
  Tijdens de workshop willen we ontdekken welke IFC-entiteiten ontbreken en/of welke huidige IFC-entiteiten moeten worden aangevuld met eigenschappen om ze beter te kunnen inzetten gedurende de processen.

  Building Room
  Binnen de Building Room worden processen, work-flows en nieuwe invullingen van standaarden geïnitieerd, ontwikkeld en verder gebracht. Denk hierbij aan de totstandkoming van MVD’s (Model View Definitions) voor hoeveelhedenbepaling (QTO’s) of het gebruik van IFC in het landschap, in wapening, in energievraagstukken en het standaardiseren van LoX. Maar ook het ontwikkelen van standaard voor uitwisseling van coördinaten in een IDM staat hier hoog op de agenda.

  Productroom (beschrijving vanuit buildingSMART International)
  De missie van de product room is de ontwikkeling en levering van processen, sjablonen, hulpmiddelen en functionaliteit om een robuust en efficiënt gebruik van productgegevens, relevante normen van derde partijen, classificatiesystemen en andere vormen van gestructureerde inhoud in open BIM mogelijk te maken.

  Het is te verwachten dat het werk van de product room zal leiden tot nieuwe sjablonen, IDM's (Information Delivery Manual) en MVD's voor productondersteuning. Er wordt ook verwacht dat de leden van de Product Room zich zullen inspannen om de IFC-modelcomponenten en andere terminologie in bSDD in hun respectieve talen te vertalen. De Product Room zal streven naar vertegenwoordiging vanuit alle landen/ regio's met een actief bSI-chapter om vertaal- en beoordelingsinspanningen te leiden voor hun respectievelijke taal (talen).

  Voorgestelde projecten vanuit Chapter Benelux:
  • De mapping van NL-SfB naar IFC
   • Hiervoor hebben we jullie nodig in IFC of NL-SfB!
   • Hoe mappen jullie het, welke IFC kenmerken?

  • De NL-SfB, ETIM en aansluiting bij buildingSMART Data Dictionary,
   • Mapping van NL-SfB en ETIM

  • Aansluiting op buitenlandse classificaties
   • Welke classificaties zijn gewenst? (Uniclass/Omniclass/CoClass/...)

  Infrastructure Room
  De Infrastructure room is een ’technical’-room die zich voornamelijk focust op het geschikt maken van de IFC-standaard voor toepassing in de GWW. Samen met de Rail room die zich uitsluitend op het raildomein focust, wordt in 2020 ‘IFC voor Infra’ (IFC5) als resultaat van die ontwikkeling opgeleverd.

  Sinds een aantal jaren zijn werkgroepen uit de volgende domeinen bij deze IFC-ontwikkeling betrokken: wegen, spoor, waterwegen en havens, bruggen en tunnels. Daarnaast ontstaan in dit jaar nieuwe werkgroepen voor de domeinen ‘landschap’ en ‘utiliteiten’. Tussen domeinen vindt bovendien afstemming plaats om inconsistentie en dubbelingen te voorkomen.

  Bij deze ‘IFC voor Infra’ ontwikkeling gaat het er met name om tot aanvullingen van IFC-entiteiten te komen voor de genoemde domeinen. Uitwisseling van tracé-informatie (lineaire objecten) is al door een aantal softwarepartijen geïmplementeerd. Evenals bij de Airport Room zoekt de Infrastructure Room ook de combinatie met GIS-standaarden en Linked-Data en de aansluiting op de behoefte vanuit Asset Management.

  De InfraRoom is onlangs gestart met de ontwikkeling van een Roadmap en vraagt om input vanuit gebruikers vanuit alle Infradomeinen om richting te geven aan de gewenste standaardisatie-ontwikkelingen. Tijdens de workshop willen we ontdekken welke behoeften er vanuit de Benelux leven om als input in de internationale roadmap-ontwikkeling van de InfraRoom te kunnen meenemen.

  Terug naar overzicht