BouwenMetModellen


20160218_140734.jpg Een historische middag in Utrecht! Een flink aantal (grote) aannemers in Nederland was bijeen om te praten over BIM-standaarden. Een initiatief van aannemers, voor de hele bouwnijverheid. Klein beginnen en groot uitdragen. buildingSMART is trots op het feit dat de aannemers de vereniging hebben gevonden als onafhankelijke organisatie die de beoogde samenwerking vorm kan geven en het resultaat kan uitdragen.


12 april 2016 - door Mathijs Natrop

“Om meer waarde uit het BIM proces te halen, zijn de aannemers bij elkaar gekomen.”
Aannemers werken al heel lang met de open BIM-standaarden IFC en BCF. De eisen die aan deze informatie modellen worden gesteld zijn echter per bedrijf, en soms zelf per project, verschillend. Dat resulteert in een hoop extra uitzoekwerk. De meeste partijen herkennen de problemen. Het verspreiden van informatie gebeurt op velerlei manieren. Zo gaat het aanvragen van offertes bij toeleveranciers met verschillende bestandsformaten en informatie staat op verschillende “plekken” in een bestand. Volgens de aannemers levert eenduidigheid hierin een meerwaarde, niet alleen voor de aannemer, maar juist ook voor de toeleveranciers, ontwerpende partijen én opdrachtgevers.
Met dit initiatief, een framewerk voor eenvoudige basis informatieleveringsspecificatie, kan volgens een van de deelnemers de informatiekwaliteit van de BIM-data met 80% worden vergroot en zal het het veranderproces in de keten versnellen omdat er één taal gesproken wordt. Het is de verwachting dat bedrijven door beter begrip van de materie eerder bereid zijn te investeren c.q. innoveren.
De middag begon met een inleiding van de initiators, enkele BIM-goeroes van verschillende aannemers. buildingSMART kreeg vervolgens het woord om te laten zien wat de vereniging is en doet, waarna het spel kon beginnen; over de streep. In een ontspannen setting kwamen stellingen over informatie structuur aan bod waarbij deelnemers aangeven of ze het er mee eens of oneens zijn. Hierdoor ontstaat de grootst gemene deler waaraan open BIM-modellen (IFC en BCF) moeten voldoen, afspraken waar iedereen zich in kan vinden en die als basis kunnen dienen, een minimale informatiestructuur voor succes met het #BouwenMetModellen.
buildingSMART is blij met deze bijeenkomst en de uitkomst er van. Het ligt in lijn met de visie van de vereniging buildingSMART om aansluiting te vinden bij de praktijk. Om die reden zal buildingSMART helpen bij het uitdragen van de afspraken zoals deze bepaald zijn. Houd hiervoor onze website in de gaten en meld je hier aan voor de nieuwsbrief. De grote aannemers in Nederland zijn over de streep en hebben een handtekening gezet, laat dit een eerste stap zijn naar verdere standaardisatie binnen de bouwnijverheid.
FOTO

Terug naar overzicht