BuildingSMART Benelux werkgroep IFC Alignment


aligment.jpg Hierbij willen wij u op de hoogte stellen dat binnen buildingSMART Benelux een werkgroep actief wordt die betrokken wordt bij een uitbreiding van de IFC standaard op het gebied van alignementen.


07 maart 2014 - door Henk Schaap

Is IFC Alignment voor jou relevant en heb je belangstelling om aan de werkgroep deel te nemen, dan nodig ik je graag uit om dit per e-mail aan mij of ons secretariaat (secretariaat@buildingsmart.nl) te melden. Ik zal je dan uitnodigen voor de eerste werkgroepbijeenkomst die binnenkort gepland zal worden.

Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Henk Schaap
buildingSMART Benelux
trekker Benelux User Group (BUG)

=========================
Toelichting

Het alignement is de vastlegging van het verloop van een weg (of spoorweg) door middel van een serie lijnen en krommen. Het is een van de meest cruciale onderdelen van infrastructuur projecten. De constructie van wegen, tunnels, spoorwegen, waterwegen en bruggen zijn sterk afhankelijk van het alignement. Om die reden mag een correcte definitie van het alignement niet ontbreken in een open standaard voor de vastlegging van informatie van infrastructuur.

De huidig IFC standaard heeft geen functionaliteit voor de vastlegging van het alignement. Om die reden is door de Infrastructure Room van buildingSMART International een project gedefinieerd om de IFC standaard uit te breiden met functionaliteit om alignement informatie vast te kunnen leggen.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:
- In staat zijn om alignement informatie uit te kunnen wisselen van ontwerp naar constructie en vandaar naar onderhoud en beheer.
- in staat zijn om alignement informatie te verbinden met andere project informatie zoals cross sections en 3D geometrie van constructies.

De belangrijkste resultaten van het project zijn:
- een uitbreiding van de buildingSMART IFC4 standaard
- een vrij beschikbare viewer

Het project wordt uitgevoerd door een projectteam van buildingSMART International onder leiding van Thomas Liebich. Het project heeft een stuurgroep waarin het bSB-lid Rijkswaterstaat vertegenwoordigd is in de persoon van Benno Koehorst. Henk Schaap treedt op als vertegenwoordiger van de stuurgroep naar het project team.
Het project wordt ondersteund door een domein expert panel en een software expert panel.

Het project is begin dit jaar gestart en zal naar verwachting eind dit jaar afgerond worden.

Het project is mogelijk gemaakt door bijdragen van onze Nederlandse Rijkswaterstaat, het Zweedse Travikverket, en het Europese onderzoeksproject V-Con (Virtual Construction).

Het bestuur van de Chapter Benelux vindt het belangrijk dat de Nederlandse Infrasector een verbinding krijgt met dit belangrijke project. Vandaar dat besloten is om een werkgroep op te richten als een spiegel voor het internationale project. Belangrijke activiteiten van de werkgroep zijn:
- kennis nemen van de ontwikkeling
- beoordelen van resultaten
- input leveren

De werkgroep is open voor leden van buildingSMART Benelux. De eerste werkgroepvergadering is vrij toegankelijk en biedt de gelegenheid om kennis te maken en te oriënteren.

De werkgroep is met name relevant voor personen die professioneel betrokken zijn bij digitale vastlegging en overdracht van infrastructuur informatie, met name voor (spoor)wegontwerp, constructie en terreinmodellering.

Terug naar overzicht