De ALV gaat door! - 17 feb - Bouwcampus Delft


commu.jpg Momenteel ervaren jullie van ons een slechte communicatie. We hebben daarin nog veel te verbeteren… Er gebeurt veel maar het blijft lastig om dat deel (communicatie) goed op de rit te krijgen...


12 februari 2016 - door Bestuur

Martijn presenteert een jaarplanning (met zeer goede inhoud) en we doen verslag van de ontwikkelingen in de afgelopen periode. De jaarcijfers zijn niet zo heel spannend en worden - net als bij Stumico - ter plekke gepresenteerd. We willen graag spreken over de samenwerking met BIM-loket en hebben daar de input van de leden bij nodig.

We zien jullie graag woensdagochtend 17 februari 2016 van 09:00 tot 10:00 uur op de bouwcampus (Van der Burghweg 1 te Delft), aansluitend is het open BIM-spreekuur gepland.

Namens het bestuur zijn Martijn, Mathijs én Wouter aanwezig tijdens de vergadering en kunnen verdere toelichting geven op alle vragen die er spelen.

Agenda ALV
1. Opening en mededelingen
2. Verslag activiteiten 2015
3. Financieel jaarverslag 2015
4. Verslag kascommissie
5. Jaarplan 2016
6. Begroting 2016
7. Rondvraag
8. Sluiting

Terug naar overzicht