IFC-NL, het vervolg op IFC PeC


working-together.jpg In 2013 is door Van Wijnen het IFC PeC traject opgestart (IFC Property en Classificatie). Dit traject had tot doel om tussen Van Wijnen als bouwkundig aannemer en de belangrijkste ketenpartners afspraken te maken over de informatiebehoefte gedurende BIM trajecten. BuildingSMART Benelux heeft dit initiatief altijd ondersteund.Dit jaar is besloten om hier, op nationaal niveau, een vervolg aan te geven.


24 november 2015 - door Martijn de Riet

Om hier inhoud aan te geven heeft buildingSMART Benelux de afgelopen weken een aantal kennissessies gehad met diverse bedrijven. Doelstelling is om het initiatief van Van Wijnen uit te breiden naar een nationale aanvulling op IFC. De werktitel die we gekozen hebben voor dit initiatief is dan ook IFC-NL.

BuildingSMART Benelux wil met dit initiatief ervoor zorgen dat de interoperabiliteit tussen ketenpartners in de bouw sterk wordt verbeterd door uniforme afspraken te maken over de informatiebehoefte gedurende BIM trajecten en integraal te bepalen hoe deze informatie wordt vastgelegd in de IFC bestanden die worden gebruikt voor uitwisseling van modellen en informatie.
Hierbij kijkt buildingSMART natuurlijk uitdrukkelijk naar andere initiatieven en standaarden in Nederland zoals CB-NL, Etim RT, Nederlandse Informatieniveaus, RVB Bimnorm, etc. Doelstelling is niet om weer iets nieuws te maken, maar om de reeds bestaande standaarden te integreren in IFC.

Op dit moment is buildingSMART Benelux bezig met de eerste verkennende gesprekken met mogelijke deelnemers aan dit traject. Zodra er meer nieuws is over de praktische invulling van dit initiatief zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.


Terug naar overzicht