In gesprek met… Henk Schaap


HenkS.jpg Hij is oprichter van Gobar adviseurs (1996), een specialistisch adviesbureau op het gebied van automatisering en communicatie in het bouwproces, met een specialisme op het gebied van infratechniek. Daarnaast is hij ook gewoon een aardige vent, woonachtig in Lisse en vader van twee kinderen, zo leerde Mathijs Natrop in gesprek met Henk Schaap.


11 september 2015 - door Mathijs Natrop

Henk praat met veel enthousiasme over BuildingSMART en zijn betrokkenheid. In 2009 heeft hij een presentatie gegeven over COINS en VISI, in een bijeenkomst georganiseerd door BuildingSMART. Deze inspirerende presentatie leidde tot zijn betrokkenheid bij een internationale werkgroep (een ISO werkgroep met participatie van buildingSMART) met het onderwerp IDM (Information Delivery Manual). In 2010 werd IDM deel 1 als officiële ISO standaard uitgegeven met daarin delen van de Nederlandse COINS en VISI standaarden. In 2012 verscheen IDM deel 2 met een uitwerking van de Nederlandse VISI standaard.

IDM gaat over afspraken die je maakt over communiceren. Een manier om informatie over te dragen. IDM deel 1 is de basis en gaat over de informatie levering specificatie (ILS). De connectie met BuildingSMART zit in het feit dat in een ILS wordt verwezen naar open standaarden.

IDM is nu een standaard, een ISO standaard zelfs (ISO-29481). Een lang proces is hieraan voorafgegaan om van een ‘working draft’ tot een ‘international standard’ te komen. De volgende stap is echter het toepassen. BuildingSMART International heeft de InfraRoom in het leven geroepen, een groep open-infra geestverwanten die samen een platform vormen. Deze groep heeft het doel om de buildingSMART standaarden geschikt te maken voor Infra. Een eerste stap is in 2014 genomen met de ontwikkeling van een IFC extensie voor Alignment. Door buildingSMART Benelux is een spiegelwerkgroep voor Alignment opgericht en onder de BUG (buildingSMART User Group) gehangen. Deze groep kijkt en denkt mee met de internationale ontwikkeling. Een must have, aldus Henk. De internationale betrokkenheid zorgt voor draagvlak en voor financiën. Partijen zoals Rijkswaterstaat doen mee en het Zweedse equivalent, evenals TNO met haar Franse collega.

Het idee van een BUG is ontstaan om meer betrokkenheid bij de leden te initiëren. Het begint met een idee dat vertaald wordt naar een plan. Daarna begint het zoeken naar steun in de markt om het idee verder uit te kunnen rollen. In de basis begint het met actieve leden die een idee hebben.
Vanuit de BUG komt nu een interessante stap, namelijk deployment, waar e.e.a. in de praktijk zal worden toegepast. Een groep geïnteresseerden, waaronder Movares, ProRail en RWS zijn hierbij actief betrokken vanuit Nederland maar daarnaast is er een internationale betrokkenheid met deelname van onder andere Japan, Zweden en Zuid Korea. Ook software ontwikkelaars zijn actief betrokken met een deelname in een expertgroep onder begeleiding van BuildingSMART International. Tussentijdse evaluaties leiden tot verbetering van de standaard. De verwachting is dat IFC Alignment met een aantal jaren in de markt zal worden toegepast.

In oktober vorig jaar in Stockholm heeft de Infraroom een werkplan opgesteld met prioriteiten, bestaande uit IFC alignment, Alignment deployment en daarnaast ook Infra Asset Management, IFC Brigde (IFC extensie voor bruggen) en IFC Roads (IFC extensie voor wegen). Uiteindelijk moet dit een cluster van open standaarden binnen BuildingSMART opleveren, gericht op infratechniek.

Henk benadrukt dat leden van BuildingSMART invloed kunnen uitoefenen door actieve deelname. Niet alleen zitten leden hiermee op de eerste rij wat betreft nieuwe ontwikkelingen maar er bestaat ook de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op internationaal niveau.

Op de vraag waarom mensen lid moeten worden van BuildingSMART Benelux is Henk stellig. “Wanneer je de wereld van open standaarden wilt begrijpen en wilt helpen bij de ontwikkeling hiervan, dan moet je lid worden.” Henk ziet het liefst grote instanties aanhaken, waaronder overheden en andere opdrachtgevers, om te komen tot samenwerking in plaats van afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden.

Open standaarden zijn van groot belang. Kennisketens vallen in de praktijk uit elkaar zodra een project is afgerond. Een open standaard is een manier om de kennis te bundelen en beheren zodat het op een ander project gemakkelijk kan worden ingezet.

Heeft u zelf een idee voor een BUG? Laat het ons weten! bestuur@buildingsmart.nl
Meer informatie over de onderwerpen vind u hier:

COINS http://www.coinsweb.nl
VISI www.crow.nl
IDM deel 1 www.iso.org uitgegeven met daarin delen van de Nederlandse COINS en VISI standaarden. In 2012 verscheen IDM deel 2 [LINK: www.iso.org
InfraRoom: www.buildingsmart.org
IDM part 1: www.iso.org
IDM Part 2: www.iso.org
VISI: https://visi.codeplex.com/

BuildingSMART User Group [LINK: http://iug.buildingsmart.org] leden BUG [LINK: www.buildingsmart.org

Terug naar overzicht