Informatiemiddag BCF - 20 juni


BCF.jpg Bij de meeste projecten zijn meerdere partijen betrokken, en dus vaak ook verschillende softwarepakketten. Om modellen toch met elkaar uit te wisselen, wordt IFC ingezet: een 'open' standaard voor modelinformatie. Communicatie over de geconstateerde issues gebeurd d.m.v. BCF


16 mei 2014 - door Wouter Notenbomer

De issues die tijdens het project boven water komen, worden in de meeste gevallen doorgegeven aan de 'auteur' van het desbetreffende (deel)model zodat deze aangepast kunnen worden. Om bij deze manier van communiceren fouten te vermijden legt BCF een directe communicatielijn tussen softwarepakketten over objecten in het model. In tegenstelling tot IFC waar informatie als 'eigenschap' aan het model wordt toegevoegd, worden via BCF de issues beschreven en is er een directe link naar de objecten in het model.

Deze middag krijgt u meer informatie over de achtergrond van BCF en hoe het in de praktijk wordt gebruikt.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 Inloop
15.00 Introductie
15.15 Theorie over BCF
16.00 Pauze
16.15 BCF in de Praktijk
17.00 Praktijkvoorbeeld
17.30 Afsluitende borrel

Locatie: SBRCURnet; Groothandelsgebouw, Rotterdam
Datum: 20 juni
Kosten: Leden gratis; Niet-leden € 50,-

Aanmelden voor de ALV kan door het sturen van een email naar: secretariaat@buildingsmart.nl.

Terug naar overzicht