Nieuwe bestuurssamenstelling sinds 18 maart 2015


Hamert.jpg Vanmorgen heeft de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van buildingSMART Benelux. Op de agenda stond onder meer de te volgen koers om beter aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de markt en de verkiezing van een nieuw bestuur.


18 maart 2015

Voor de Algemene Ledenvergadering waren alle leden uitgenodigd en daar heeft een grote groep gehoor aan gegeven. De heren Mathijs Natrop en Martijn de Riet hebben een visiedocument gemaakt en zich verkiesbaar gesteld. Na een stemming met stembriefjes is de vergadering akkoord gegaan met hun benoeming en hebben we als vereniging, met de 2 heren én Rob Roef, opnieuw een 3-hoofdig bestuur. Tevens is besproken dat er een vierde bestuurslid kan aantreden met bestuurlijke ervaring. Bij voorkeur een onafhankelijk iemand. Hiervoor heeft Marc Verhage (STABU) zich kandidaat gesteld. Het nieuwe bestuur zal zijn mogelijke toetreding onderzoeken. In een kort praatje is tijdens de ALV afscheid genomen van Gerrie Muhren als bestuurslid. We zullen als vereniging officieel in de volgende ALV passend afscheid nemen van Gerrie Muhren en Henk Schaap maar willen nu reeds onze dank uitspreken voor hun enorme inzet voor de vereniging. Beiden hebben overigens aangegeven zich actief in te willen blijven zetten voor buildingSMART en we zullen daar dankbaar gebruik van maken.

Terug naar overzicht