Oproep tot steun BCF initiatief


bSMART_BCF_proposal-certification_20200106.png BuildingSMART onderneemt een eerste stap naar een verbeterde gebruikerservaring met BIM Collaboration Format (BCF) en heeft hiervoor uw hulp nodig.


23 januari 2020 - door Mathijs Natrop

Om vervolgstappen te maken, wordt gezocht naar belanghebbenden. Dit is een oproep om buildingSMART te steunen met dit initiatief en daarmee het gebruik van de open standaard omtrent communicatie te verbeteren.

Wat houdt dit initiatief in?

BIM Collaboration Format wordt gebruikt om te communiceren, waarbij Topics* worden uitgewisseld tussen verschillende BIM tools en platformen. Er zijn tal van mogelijkheden welke behoren bij de uitwisseling van BCF, echter door een verschil van implementatie is het voor de gebruiker onduidelijk welke mogelijkheden in de ontvangende BIM-tools of platformen naar behoren functioneren.

Certificering moet duidelijkheid geven voor gebruikers en voor softwareontwikkelaars, met betrekking tot het gebruik van BCF. Dit initiatief omvat het bewerkstelligen van een dergelijke certificering, door het initiëren van een voorstel namens een groep belanghebbenden uit Nederland.

De eerste stap is het oprichten van een groep belanghebbenden welke de volgende activiteiten ontplooit;

 • Bewustwording en inzicht geven door publicaties en deelname aan discussies
 • Uitgangspunten certificering bepalen, opstellen voorstel buildingSMART International
 • Internationaal draagvlak vergroten, bezoeken gerelateerde evenementen
 • Deelname internationaal team, proces naar certificering
 • Publiceren van de certificatie

  Een BCF Topic is een opmerking, issue, clash, of ander onderwerp waarover wordt gecommuniceerd tijdens projecten.

  Waarom dit initiatief?

  Met dit initiatief zorgt buildingSMART Nederland voor een gedragen en gedegen manier om een verandering te bewerkstelligen. Het verenigt een groep belanghebbenden uit Nederland en draagt bij aan het verspreiden van kennis en kunde omtrent open standaarden, meer specifiek BCF in dit geval. Met dit initiatief worden alle gebruikers geholpen en tevens biedt het kaders voor softwareontwikkelaars.

  Om dit initiatief niet af te laten hangen van de bereidheid van vrijwilligers, wordt een meer professionele benadering gezocht in de vorm van een gefinancierde groep belanghebbenden. Wij hopen dat u zich meldt als belanghebbende en samen met buildingSMART uw inzet wilt tonen op weg naar een verbeterde gebruikerservaring met betrekking tot BCF...  Terug naar overzicht