Professionele beheerorganisatie BIM basis ILS krijgt zijn beslag


BIM basis ILS gebruikersdag.jpg BIM basis ILS is pioniersfase definitief ontgroeid


22 maart 2018

Een kleine groep enthousiastelingen legde twee jaar geleden de basis voor de BIM basis ILS. Zij deelden de concrete wens om modeldata gestructureerd, uniform en eenduidig uit te wisselen. De BIM basis ILS geeft richting aan een manier van werken die voorspelbaar is en daardoor effectief. In korte tijd groeide het pioniersinitiatief uit tot een beweging waar zich al meer dan 260 partijen bij aansloten. Om het beheer van de BIM basis ILS in goede banen te leiden, is een heldere structuur noodzakelijk. Het kernteam dat tot voor kort als een soort vliegende keep fungeerde, wordt vervangen door een beheerorganisatie naar het nieuwe BIM Loket model. Rond elke BIM Loket standaard opereren drie geledingen: een Beheercommissie, een Gebruikerscommissie en een Expertcommissie. Voor de BIM basis ILS wordt dit model gevolgd, aangevuld met een vierde geleding: de Klankbordgroep.

De Beheercommissie geeft namens alle aangesloten partijen sturing aan beheer en actualisering van de BIM basis ILS, en zoekt naar synergie in de markt en met andere standaarden. In samenspraak met BIM Loket en buildingSMART Benelux is Jeffrey Truijens gevraagd om op te treden als voorzitter van deze kleine groep. De daadwerkelijke technisch inhoudelijke feedback en doorontwikkeling is in handen van de Expertcommissie, op aansturing van de Beheercommissie. Dit kan gaan om inhoudelijke vraagstukken die voort komen uit de koers voor de BIM basis ILS als om vraagstukken die vanuit gebruikers naar voren komen.

De BIM basis ILS is voor een belangrijk deel een stelsel van afspraken voor het werken met IFC. Deze open BIM-standaard wordt beheerd door buildingSMART. BuildingSMART Benelux neemt daarom ook actief deel aan de Expertcommissie van BIM basis ILS. Daarnaast bestaat de commissie uit andere mensen met verstand van de inhoud achter de BIM basis ILS. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die vragen kunnen beantwoorden over NL-SfB of de bedoeling of interpretatie van bepaalde afspraken.

Als schakel tussen de gebruikers en de Beheercommissie fungeert de Gebruikerscommissie. Hier wordt echter geen formele commissie van gemaakt. Als gebruiker maakt u deel uit van het speelveld rond de BIM basis ILS, bijvoorbeeld door een evenement bij te wonen. De praktijkervaringen die u hier deelt, dienen als input voor het beheer en de verdere ontwikkeling van de BIM basis ILS. Gebruikers zijn ook de partijen die een bedrijfslogo vermelden op de pagina van de BIM basis ILS op de BIM Loket website. Hiermee geven zij aan dat zij de afspraken onderschrijven en toepassen. De groep gebruikers is een open groep en een grote groep. Daar hoort u mogelijk ook bij, nu of in de toekomst!

Op de achtergrond fungeert een groep kartrekkers van het eerste uur als Klankbordgroep. Zij vormen het geweten van de Beheercommissie, en zorgen ervoor dat de BIM basis ILS zich ontwikkelt zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Voor het werken met modeldata zijn verschillende softwarepakketten courant. Voor het gebruik van een aantal softwarepakketten in combinatie met de BIM basis ILS zijn al handleidingen verschenen, maar de vraag naar meer bestaat. Om hier gehoor aan te geven, is een groep ‘Toepassingen’ in het leven geroepen. Gebruikers kunnen hier terecht met vragen op het gebied van software. In de toekomst is het ook mogelijk om ander soortige handleidingen met elkaar op te stellen via deze commissie. Hierbij mag een bredere context dan alleen software ter sprake komen, zolang het maar als doel heeft om de BIM basis ILS zo optimaal mogelijk toe te passen.

Mocht u actief willen bijdragen aan de Expertcommissie of de Toepassingcommissie, dan kunt u zich daarvoor met een motivatie aanmelden via de website.

Terug naar overzicht