Training providers gezocht voor Professional Certification programma


partnership.jpg Vandaag lanceert buildingSMART international haar wereldwijde opleidingsprogramma voor bouwprofessionals in de Benelux. Het buildingSMART Professional Certification programma vormt een stabiel referentiepunt voor alle professionals die met BIM te maken hebben, zowel aan de kant van gebruikers als opdrachtgevers. Ook helpt het werkgevers bij het werven van BIM-professionals en opdrachtgevers bij het contracteren van competente BIM-consultants en -opdrachtnemers. Fase 1, het Foundation programma, is nu beschikbaar.


10 november 2020

Om succesvol samen te werken aan projecten en een succesvolle doorontwikkeling van BIM in de Benelux te waarborgen, is een consensus over de verschillende BIM-definities onmisbaar. Daarnaast moet er een benchmarkmechanisme komen om het competentieniveau van individuen te meten en een nationale standaard over een minimaal kennisniveau. Als de enige globale organisatie die zich bezighoudt met BIM, is buildingSMART international dé partij om een globale BIM-standaard op te stellen rondom de certificering van BIM-kennis, -skills en -competenties. Om deze wereldwijd beschikbaar te maken is het buildingSMART Professional Certification programma ontwikkeld.

Meerwaarde voor organisaties
De eerste fase van het opleidingsprogramma, het Foundation programma, zorgt voor een minimale BIM-kennis voor iedereen die met BIM te maken heeft. Dit biedt veel voordelen. Meer BIM-kennis vergroot het inzicht in het proces en kan zelfs geld besparen. Zo spreekt in aanbestedingen iedereen dezelfde taal en gebruiken we overal ter wereld dezelfde definities. Opdrachtgevers kunnen toetsen dat samenwerkingspartners over de juiste kennis beschikken en weten beter welke informatie ze moeten uitvragen. Opdrachtnemers kunnen aantonen dat zij de benodigde kennis in huis hebben. De certificering gebeurt niet per organisatie, maar per individu.

Aanmelding trainingsproviders en sponsoren
Deelnemers volgen het opleidingsprogramma bij een geaccrediteerde training provider. Deze providers kunnen zelf de opleiding vormgeven, zolang deze minimaal de vereiste kennis omvat. Na afronding leggen deelnemers bij buildingSMART een (online) examen af, waarna ze bij een goed resultaat een internationaal erkend certificaat ontvangen. Organisaties die interesse hebben in een rol als training provider kunnen zich nu inschrijven via education@buildingsmart.nl. Ook organisaties die interesse hebben om door middel van sponsoring hun naam aan het programma te verbinden, kunnen zich hier melden.

Terug naar overzicht