Verslag buildingSMART Benelux ALV mei 2019


AidanMercer.jpeg Op vrijdag 17 mei 2019 vond de Algemene LedenVergadering plaats van onze vereniging. Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat het bestuur is uitgebreid met twee leden.


22 mei 2019

Dit zijn Paul Bos en Rob Roef. Tijdens de ALV is het huidige bestuur herkozen en positief gestemd ten behoeve van de uitbreiding met Paul en Rob.Samen gaan wij de transitie vormgeven naar een nieuwe opzet van buildingSMART Benelux, waarbij de focus ligt op meer daadkracht, professionaliteit en, bovenal, een betere aansluiting op de markt/sector.

Lokaal actief, met drie “sub-chapters” waarvan Nederland er één is en België en Luxemburg de andere twee. Gedreven door dezelfde passie voor open standaarden en gesteund door lokale instanties en marktpartijen. In België is dit het Cluster BIM vanuit WTCB, in Luxemburg CRTI en in Nederland zijn dit onafhankelijke instanties zoals BIM loket en TNO. Daarnaast zal zeer actief de samenwerking met bedrijfsleven worden opgezocht.

Naast de bestuursuitbreiding zijn de financiën besproken en is er een presentatie verzorgd door de Marketing-directeur van buidlingSMART International; Aidan Mercer. Hij legde duidelijk uit welke rol buildingSMART International heeft en welke rol de chapters hebben. Naar het voorbeeld van andere chapters is de stap naar een meer professionele organisatie, een logische.

De komende periode zal het bestuur de transitie vormgeven en bij de leden terugkomen met een concreet plan.

Om de transitie succesvol te laten verlopen, is het luisteren naar u, als lid van buildingSMART enorm belangrijk. Stuurt u daarom gerust een email naar secretariaat@buildingsmart.nl met uw opmerkingen / vragen / feedback.

Terug naar overzicht