Vervolg samenwerking GS1 en buildingSMART


Schermafdruk 2019-06-03 17.31.07.png Na de op 18 oktober 2018 in Tokyo ondertekende (MoU) Memorandum of Understanding tussen buildingSMART International (bSI) en GS1 om de bouwsector te laten profiteren van de gecombineerde expertise van beide organisaties door het gebruik van normen en diensten die zij leveren is er flinke follow up gegeven.


03 juni 2019 - door Alexander Worp

Het gebruik van buildingSMART en GS1-normen is van cruciaal belang om de uitdagingen van de digitalisering in de bouwsector van vandaag aan te gaan (in het bijzonder voor het identificeren en uitwisselen van productgegevens van productexemplaren).

Om in vulling te geven aan de samenwerking is op de summit in Düsseldorf een kick-off meeting geweest, om doormiddel van de workshops ‘Linking the Dots’ meer vorm te gaan geven aan deze MoU. De kick-off werdt geleid door GS1 (Enzo Blonk) en buildingSmart International (Aidan Mercer) met ondersteunging van CoBuilder (Lars Fredenlund) en Wienerberger / CPE (Paul Surin) .

Vanuit deze 4 organisaties werd een visie gegeven van hoe de standaarden van GS1 en buildingSMART samen de digitalisering van de bouwsector kunnen versterken.
De deelnemers aan de 1st workshop waren afgevaardigden vanuit de rooms, ontwikkelaars van de standaarden en gebruikers (Rooms en GS1).
GS1 begon met een toelichting van de standaarden in hun beheer (de bekendste daarvan is de barcode op de producten in de supermarkt), maar werden ook enkele praktijk voorbeelden gegeven die, volgens hen, ook te spiegelen moeten zijn op de bouwsector ( Voorbeeld filmpje van SBB - SWISS-rail). Duidelijk werd in ieder geval dat het voornaamste doel van de standaard samengevat kan worden in Identificeren, vastleggen, delen en gebruiken.


Cobuilder, leverancier van BIM-objecten bibliotheken, maakte duidelijk dat het van belang is om gedurende de gehele levenscyclus uniforme en unieke coderingen te hebben om producten te kunnen volgen vanaf initiatief tot en met de sloop ervan. Verder werd ook duidelijk dat dit in lijn is met de ISO/CEN 442 product Template-ontwikkelingen.


Alle deelnemers zagen veel potentie in de samenwerking en er is dan ook besloten om snel na de Düsseldorf summit een 2e workshop te organiseren.

De 2e workshop was in Brussel op het hoofdkantoor van GS1. Bij deze workshop waren naast GS1, bSI, CoBuilder en Wienerberger/CPE nu ook andere toeleveranciers en diverse digitalisering bedrijven. Na het delen van de visies van GS1 en bSI werd open gediscussieerd over de mogelijke toepassing van de beide standaarden en de digitalisering van Bouwsector. Ook werd er een use case gepresenteerd waar het Global Model Number wordt toegepast op een project in Zweden. Bovendien ook use cases van VINCI in Frankrijk en van Byggtjeneste/Holte in Noorwegen. Beide voorbeelden geven aan dat er veel toegevoegde waarde ontstaat bij het toepassen van een combinatie van de standaarden.

Namens BuildingSMART Benelux was ik bij de workshops in Düsseldorf en Brussel.

Wat mij duidelijk werd is dat deze samenwerking het mogelijk kan gaan maken om producten gedurende de gehele ‘life cycle’ te gaan volgen met een unieke standaard ‘identifier’ vanaf de ontwerpfase tot en met de sloop (disposal) van het product! Wat dit eigenlijk betekent is dat er dus per ‘life cycle’ fase er naast de ‘identifier’ die door de modellering tools wordt gebruikt (beter bekend als ‘GUID’) een Global Model Number (GMN) wordt toegekend dat gedurende de uitwerking steeds specifieker wordt tot dat het product specifiek is, dat bij het geleverde/gemonteerde product hoort en gekoppeld is aan de leveranciers database.

Dit is niet alleen voor de bouwsector een winst, maar ook voor de Asset Management/ Facility Managementsector.

Om hier verdere invulling aan te geven wordt er op 12 juni 2019 in Oslo een workshop gehouden met als doel het formuleren van ‘theoretische’ use cases die dan met de praktijk moeten worden bewezen. Helaas staat het Budget van 2019 van BuildingSMART BNL het niet toe om aan afvaardiging hierheen te laten gaan. Wel worden we natuurlijk op de hoogte gehouden en zullen we de uitkomsten van de workshop ook weer proberen te delen.

Terug naar overzicht