Wat gebeurde in Tokyo tijdens de Summit


Rob Tokyo.jpeg Het is alweer 5 weken geleden (16-19 oktober 2018) maar het staat me nog vers in mijn geheugen; de Standards Summit van buildingSMART International in Tokyo. Dit jaar waren er 469 afgevaardigden vanuit 24 landen aanwezig en wel 17 lokale afdelingen van buildingSMART (Chapters genaamd) vertegenwoordigd.


28 november 2018 - door Rob Roef - BIM Captain

Het hele evenement duurde meer dan 3 dagen, met op dinsdag een plenaire sessie, op woensdag en donderdag de inhoudelijke sessies waarna op vrijdag de Summit werd besloten met wederom een plenaire sessie.

Dinsdag, tijdens de opening werden de dan aanwezigen welkom geheten door de vertegenwoordigers van buildingSMART International en de Japanse afdeling die de Summit organiseerde. Eén en ander vond plaats in Plaza Heisei International Conference Hall, middenin het zakelijke district van Tokyo, Aomi genaamd. Als Hollander kijk ik er niet van op maar het stuk land waar dit district zich bevindt is na de oorlog, vanaf 1946, kunstmatig onttrokken aan de zee.

De plenaire opening wordt veelal ingevuld door sponsoren en organisatoren en ook dit jaar was dat weer het geval. De kwaliteit is wisselend en dat maakt het wel zo interessant. Dit jaar sprong wat mij betreft de korte inleiding van Kazumi Yajima (Kajima Corporation) er wel uit, hij ging in op de snel veranderende industrie, met name in Japan. Verder legde hij de link tussen nieuwe ontwikkelingen als het automatische inparkeren van een auto in een “BIM equipped Shopping Center” met een zelfrijdende auto… Society 5.0 staat op de stoep en meerwaarde wordt uiteindelijk geleverd voor en door eigenaar als klant!

Een mooi initiatief komt uit Noorwegen, ook gepresenteerd tijdens de plenaire opening; vertegenwoordigers van buildingSMART Norway vertelden over hun Innovation Program; openLAB. Naast Hackatons die zorgen voor nieuwe ontwikkelingen in zowel hard- als software willen de Noren specifieke toepassingen voor nationals gebruikers (zoals de Noorse spoorwegen) laten ontstaan. Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van hoe de nieuwe professionals (studenten) in contact komen en gaan samenwerken met ervaringsdeskundigen.

Over de 2 dagen vol met werksessies zal ik niet berichten, behalve dan die van de AirportRoom en BuildingRoom waar ik tussen heb gependeld. De uitkomsten van de andere sessies zult u waarschijnlijk snel over lezen want de ontwikkelingen binnen buildingSMART gaan tegenwoordig sneller dan ooit tevoren. Ook de verslaglegging gebeurt steeds accurater en sneller. De ontwikkelingen van open standaarden voor de sector beginnen hun vruchten af te werpen, dat verklaart waarschijnlijk ook de grote opkomst.

Goed, de AirportRoom (zie ook het verslag van Arjan Toetl) en BuildingRoom dus, wat mij betreft kunnen beiden van elkaar leren. De AirportRoom staat voor de gebruikers, interactie en discussie. Geen eenrichtingsverkeer, niet zenden maar leren van elkaar. Terwijl de BuildingRoom ervoor zorgt dat ontwikkelingen voor gebruikers verder komen, worden ontwikkeld binnen de technische commissies van buildingSMART en de Implemention Support Group (de bij bSI aangesloten softwareontwikkelaars) begeleiden om de standaarden daadwerkelijk te implementeren.

Ik vertelde al dat ik pendelde tussen deze twee genoemde “Rooms”, dat komt omdat ik met mijn linkerbeen nog steeds in de AirportRoom stond en met mijn rechter in de BuildingRoom. Ik ben nu officieel afgetreden als Roomleader van de eerste en aangetreden bij de tweede. Langs deze weg wil ik Alexander Worp en Yannick Vos (beiden Schiphol Airport) enorm bedanken voor de samenwerking, we hebben een mooie werkgroep met een duidelijk visie opgeleverd. Nu is het zaak om meer luchthavens te mobiliseren en te enthousiasmeren om standaarden verder te brengen!

Om een aantal sessies van de BuildingRoom te benoemen; we hebben een LOX Roundtable georganiseerd (denk aan Level of Detail, Development, Information, etc), een presentatie gegeven over de IDM Model Setup (dit project beoogt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk protocol ontwikkelen op basis van IFC4) en een nieuw plan voor “IFC for Landcapes, Sites and Urban Planning” besproken.

Vanzelfsprekend gaat een Summit over inhoud maar ook de vorm was belangrijk. Het National Museum of Emerging Science and Innovation maakte deel uit van de congreslocatie. Wát een indruk heeft dit museum op mij gemaakt zeg, NEMO in Amsterdam is er bijna kinderspel bij… De laatste ontwikkelingen op het gebied van technologie zien hier het daglicht en je komt oren en ogen te kort.

De sociale bijeenkomsten, zoals het gezamenlijke diner met de uitreiking van de diverse awards en de karoakeavond (geen foto’s en filmpjes gemaakt), alsmede de vele oude bekenden en nieuw opgedane relaties maakten wat mij betreft ook deze Summit weer de moeite waard.

Geschreven door Rob Roef, voormalig voorzitter en erelid van onze vereniging, in het dagelijks leven beter bekend als BIM Captain & Open BIM Program Manager bij Graphisoft.Terug naar overzicht