Wisseling van het bestuur


t_Bestuurswisseling.jpg Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Rob Roef is afgetreden en ook de voorzitter Martijn de Riet heeft het toneel verlaten. Daarvoor in de plaats zijn drie nieuwe leden toegetreden, in de vorm van een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris...


30 juni 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Rob Roef is afgetreden en ook de voorzitter Martijn de Riet heeft het toneel verlaten. Daarvoor in de plaats zijn drie nieuwe leden toegetreden, in de vorm van een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Dit zijn respectievelijk Menno de Jonge, Alexander Worp en Sander de Zee. Met het herkiezen van Mathijs Natrop als bestuurslid en het aanblijven van Wouter Notenbomer, ontstaat een vijfkoppig bestuur. Met veel enthousiasme kijken wij uit naar een vruchtbare samenwerking!

Menno de Jonge werkt bij BAM in de functie van Director Digital Construction. In zijn rol is hij bezig met innovatie, BIM en verandermanagement. Voordat hij bij BAM in dienst kwam, was hij werkzaam bij Autodesk. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan met applicaties die kunnen worden ingezet in een BIM-omgeving. Voordat hij in de software industrie belandde, werkte hij bij Ballast Nedam. In zijn werkzame jaren, heeft Menno veel internationale contacten opgedaan welke in zijn rol als voorzitter van onze vereniging van grote meerwaarde is.

Met de komst van Alexander Worp is een vertegenwoordiging van opdrachtgevers toegevoegd aan het bestuur. Alexander werkt namelijk bij Schiphol in de functie van Strategisch Adviseur BIM en is al jaren actief met BIM en de open standaarden van buildingSMART. Hij ziet de toegevoegde waarde van onze vereniging in een groeiende en internationaal betrokken vereniging, waar leden naartoe komen voor kennis en ervaring op het gebied van BIM en open standaarden. Alexander kijkt met groot enthousiasme uit naar zijn termijn als lid van het bestuur, nu in de rol van vicevoorzitter.

Sander de Zee is een praktijkman met veel enthousiasme voor vernieuwing en verandering. In zijn rol als BIM manager bij Dura Vermeer kan hij goed uit de voeten met deze aspecten. Hij is voorstander van het grootschalig gebruik van open standaarden, een intrinsieke samenwerking met projectpartners en het tot stand brengen van mooie bouwwerken, zo ook virtueel. Sander heeft affiniteit met BIM in het onderwijs, omdat hij gelooft in een gedegen opleiding als goede basis voor het werken in de praktijk. Binnen het bestuur heeft Sander de rol van secretaris op zich genomen. Uit de eerste gesprekken blijkt, dat een samenwerking met Sander in het bestuur een stevige grondslag biedt voor de komende bestuursperiode.

Het is ook tijd om stil te staan bij de vertrekkende bestuursleden Rob Roef en Martijn de Riet. Rob heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en heeft zijn aftreden al lang geleden aangekondigd. Vooral zijn internationale netwerk en de manier waarop hij de internationale betrekkingen in stand hield, zijn noemenswaardig en van essentieel belang in de zoektocht naar een opvolger. Het bestuur is blij met de komst van Menno, die op dit vlak een minstens zo grote invloed heeft.

Martijn de Riet is een tweetal jaren voorzitter van de vereniging geweest en heeft de vereniging daarbij zien groeien en mooie ontwikkelingen zien doormaken. In zijn periode is een samenwerking met BIM Loket tot stand gekomen en zijn diverse initiatieven ontplooit. Martijn heeft aangegeven dat hij actief wil blijven binnen de vereniging en zich daarmee zal scharen tussen de actieve leden.

Namens het nieuwe bestuur danken wij Rob Roef en Martijn de Riet voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren en wensen wij hen veel succes in het verder verloop van de carrière. Daarbij zal een wederzien op een van de activiteiten van onze vereniging niet achterblijven, zeker ook omdat beide heren tot erelid worden benoemd.

Terug naar overzicht