Workshop met DigidealGO


IMG_9483.jpeg Op 13 juni 2019 heb ik, Alex Worp, samen met Rob Roef namens buildingSMART  Benelux deelgenomen  aan de workshop - rol van de overheid bij uitvoering van de DigidealGO -.  De workshop werd geleid door Dirk van Barneveld van het ministerie BZK.  Het doel van de workshop was  om  samen met andere standaarden (waaronder Geonovum, Revit GebruikersGroep, CROW, VISI-COINS, CB-NL)  te kijken hoe deze toe te passen binnen de DigidealGO.  


18 juni 2019 - door Alex Worp

Aan het begin van de workshop werd aan alle deelnemers gevraagd wat ze graag als resultaat zagen van de deelname aan deze workshop. Vanuit  buildingSMART  Benelux hebben wij aangegeven dat we willen dat er één partij  de  regie neemt over het programma  DigidealGO. Nu lopend er diverse initiatieven getrokken door verschillende  partijen en  samenwerkingen. Er  zijn initiatieven zoals de Bouwagenda, de BIR, de bouwcampus, Bouwend Nederland, Techniek  Nederland en  het BIM Loket. Al deze partijen zijn bezig met initiatieven voor de digitalisatie, maar de bouwsector weet nu niet waar ze terecht kunnen en wie ze nu moeten volgen.

Iedereen die aanwezig was bij de workshop was het erover eens dat we de huidige inter- & nationale standaarden goed kunnen toepassen voor de digitalisatie  van de Gebouwde Omgeving , nieuwe standaarden zijn niet direct noodzakelijk. 

buildingSMART Benelux kan en gaat hieraan bijdragen door de  standaard ontwikkelingen en standaardisatie van processen  bij buildingSMART International  in  te brengen  bij de DigidealGO. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen om de energieprestatie  door middel van een IFC te kunnen berekenen en het eenvoudig mogelijk maken om zelf een MVD  te ontwikkelen voor ‘eigen’ proces stappen etc. 

Duidelijk  is  wel  dat de standaarden van buildingSMART de meest  ‘vrijwillig’  gebruikte standaarden zijn.  Hiermee bedoel ik standaarden die niet door de opdrachtgever worden voorgeschreven, maar door de sector gebruikt wordt omdat deze het op een eenduidige en eenvoudige manier mogelijk maakt informatie te delen, in te zien en opmerkingen te delen. Daarnaast worden er rond de buildingSMART standaarden door de gebruikers eenvoudige afspraken gemaakt hoe ze toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn de BIM Basis ILS & ILS ontwerp en engineering, USO ILS en inmiddels nog vele anderen.  

De aanwezigen waren het ook eens dat er alleen ontwikkelingen gedaan mogen worden die een uitdaging van gebruikers/klanten aanpakken en een aantoonbare waarde toevoegen aan een bestaand proces.

Terug naar overzicht