Terugblik op de BCF Praktijkdag


Image1

Communiceren in een BIM-omgeving wordt steeds belangrijker, omdat BIM steeds vaker wordt ingezet als hulpmiddel gedurende de levenscyclus van een bouwwerk. En wanneer er gebruik gemaakt wordt van modeldata, dan geeft BCF (BIM Collaboration Format) de mogelijkheid om hier uniform over te communiceren. Deze open standaard heeft kenmerken die samenkomen met de virtuele wereld waarin het bouwwerk wordt ontworpen, gebouwd of beheerd. Dat er van deze virtuele wereld gebruik kan worden gemaakt bij communicatie, dat hebben de deelnemers eerder deze maand ervaren tijdens de BCF Praktijkdag in Eindhoven.

Image2

Informatief en leerzaam! Dat zijn termen die deelnemers hebben geuit na afloop van de BCF Praktijkdag. Voorafgaand vond de algemene ledenvergadering plaats van buildingSMART Benelux, waardoor deelnemers van de praktijkdag konden kennismaken met onze leden. Het was voor leden een rede om nog even te blijven plakken, terwijl de ruimte werd verbouwd naar een opstelling voor laptops en toebehoren. Het was na elf uur toen Mathijs Natrop van buildingSMART de vierde editie van de BCF Praktijkdag aftrapte.

Image3

Tijdens de BCF Praktijkdag is gebruik gemaakt van een dataset van een woningbouwproject. Hiervan is een blok met woningen ter beschikking gesteld, waarbij een aantal discipline- en aspectmodellen te onderscheiden was. Leuk hieraan was onder andere dat er een disciplinemodel bij zat die conform de #BIMbasisILS was opgezet (ondanks het feit dat hier niet om gevraagd was). Het controleren van dit model en eventuele issues met behulp van BCF delen, was een onderwerp tijdens de praktijkdag.

Image4

Andere onderwerpen gingen over ‘toepassingen’, waarbij gezocht werd naar mogelijkheden waarbij BCF kan worden ingezet als hulpmiddel en over ‘versies en functionaliteiten’. Deze laatste bevatte de grootste groep deelnemers, waarbij werd gekeken naar verschillende functionaliteiten in combinatie met verschillende versies en in combinatie met verschillende softwareapplicaties. Voor een kleine groep was er een ‘eerste kennismaking’ waarbij Mathijs Natrop liet zien wat BCF is en hoe deze werkt in combinatie met verschillende applicaties.

Tijdens de praktijkdag werd er spontaan kennis gedeeld met behulp van een presentatie. Robin Kramer nam het scherm over om te praten over ‘versies en functionaliteiten’, voor deelnemers die hier interesse in hadden. Een overzicht van functies die behoren bij BCF in combinatie met de mogelijkheden in verschillende applicaties, gaf een duidelijk beeld van de verscheidenheid van toepassingen. Kennisdelen is een belangrijk aspect van de BCF Praktijkdag. Complimenten aan mensen zoals Robin die hier gehoor aan geven op dergelijke wijze.

Image5

Deelnemers gaven aan dat zij BCF het vaakst inzetten voor de communicatie omtrent resultaten van een modelcontrole, wel of niet geautomatiseerd met behulp van een modelchecker. Ondanks het feit dat dit een meerderheid is, zijn er toch ook andere voorbeelden. Zo is er een voorbeeld waarbij opties van kopers worden gecommuniceerd met behulp van BCF, maar ook een voorbeeld waarbij BCF wordt ingezet als geheugensteuntje zonder dit verder met iemand anders te delen. Een kladblok voor de eigen administratie. Al snel blijkt dat BCF zo breed kan worden ingezet, als de eigen fantasie groot is. Deelnemers gaven na afloop van de BCF praktijkdag aan dat zij BCF voortaan breder inzetten, met de kennis die is opgedaan. Een mooi resultaat!

Image6

Deelnemers aan de BCF praktijkdag werken onbewust mee aan de ontwikkeling van de open standaard. Namens buildingSMART zal Mathijs Natrop een terugkoppeling geven aan de BCF Taskforce en informatie delen via GitHub. Zo komen de gebruikerservaringen terecht bij de groep waar BCF wordt ontwikkeld binnen de buildingSMART gemeenschap.

Image7

Volgend jaar komt er weer een nieuwe BCF Praktijkdag. Waarschijnlijk is er dan een nieuwe versie uit, met verbeteringen en nieuwe functionaliteiten, die wederom volop getest kunnen worden. Ook dan worden gebruikerservaringen gedeeld in de hoop dat de ontwikkeling van BCF beweegt in de richting van de gebruiker. Weet dat het belangrijk is om ervaring te delen en ervaar dat dit tijdens de BCF Praktijkdag op een leuke manier kan gebeuren. Graag tot volgend jaar!

Mathijs Natrop namens het bestuur van buildingSMART Benelux

Download
buildingSMART_BCF_intro2018.pdf
buildingSMART_BCF-Praktijkdag2018.pdf
Issues_BCFpraktijkdag_2018-03-09_16.09.bcf
(Download met rechtermuisknop, Koppeling opslaan als.., Save link as...)