buildingSMART Presummit


flyer.png Dit najaar is er weer een buildingSMART International Standards Summit. En zoals gebruikelijk gaat er een Nederlandse delegatie naar deze summit.


17 september 2018

De summit staat zoals gewoonlijk in het teken van open standaarden en wordt dit najaar georganiseerd in Tokio, van 16 t/m 19 oktober.
https://www.buildingsmart.org/event/international-standards-summit-tokyo Voorafgaande aan de summit, organiseert buildingSMART Benelux voor u een presummit, waar kennis wordt gedeeld over BIM en open standaarden.

BuildingSMART beheert en ontwikkelt open standaarden, waarvan IFC de meest bekende. Twee keer per jaar vindt er een summit plaats waar de ontwikkelingen worden gedeeld en waar de groepen die aan de standaarden werken samenkomen. Veelal gebeurt de ontwikkeling in werkgroepen, verdeeld over verschillende landen in de wereld en daarom meestal virtueel in een online omgeving. De summit is een gelegenheid om elkaar te zien, progressie te laten zien, maar ook om de raakvlakken op te zoeken met andere werkgroepen.

BuildingSMART Benelux organiseert voor u een presummit op vrijdag 12 oktober, zodat u kunt kennismaken met elkaar en met onderwerpen die worden behandeld tijdens de summit. De presummit is niet alleen bedoeld voor mensen die naar Tokio afreizen, maar voor iedereen met interesse. Als u wilt horen over ontwikkelingen op het gebied van open standaarden of de activiteiten van onze leden hieromtrent, dan komt u naar dit evenement. Het programma wordt gevuld met korte presentaties door leden en staat in het teken van de buildingSMART International Standards Summit.

Wij gaan tijdens deze bijeenkomst in op (onder andere);

- Infrastructure Room; IFC Ports and Harbors, IFC Road, IFC Bridge (Ronald Bergs, Gobar)
- Technical Focus Rooms; Linked Data (Pieter Pauwels, Universiteit Gent)
- Product Room; Product Data Templates, bSDD (data dictionary), ISO (Radboud Baayen, Stabu)
- Regulatory Room; Automated Code Checking from MVD (Thomas Krijnen, TU/e)
- Airport Room: Common data environment (CDE), (Arjan Toet, Schiphol)
- Airport Room; BIM and GIS, model view definitions for GIS (Maya Tryfona, Schiphol)
- User Focus Rooms; BIM basic IDM (Mathijs Natrop, buildingSMART Benelux)

Wilt u meer weten over de onderwerpen die tijdens de summit worden behandeld, kennismaken met de mensen die meewerken aan de open standaarden of kennismaken met elkaar en de vereniging buildingSMART? Komt u dan naar de presummit op vrijdagochtend 12 oktober bij Schiphol. Schrijf u snel in want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Graag tot ziens namens het bestuur van buildingSMART BeneluxTerug naar overzicht