Fase 1, het Foundation programma van het buildingSMART Professional Certification Program


Fase 1, het Foundation programma van het buidlingSMART Professional Certification Program is sinds enkele maanden ook beschikbaar in de Benelux. Een stabiel referentiepunt voor alle professionals die met BIM te maken hebben, zowel aan de kant van de gebruiker als van de opdrachtgever. Maar waar bestaat het foundation programma uit?

In deze blog delen we de leerdoelen van het programma. De eerste vijf doelen zijn gedefinieerd door de buildingSMART International. Het zesde leerdoel is specifiek ontwikkeld voor de Benelux. Deze gaat over de nationale standaarden.
 1. Begrijp wat BIM is, waarom het nodig is en erken de specifieke terminologie ervan.
  1. Definieer de drijfveren die tot BIM hebben geleid;
  2. Definieer BIM;
  3. De belangrijkste BIM terminologie identificeren en definiëren;
  4. Definieer BIM volwassenheids-niveau ’s;
  5. Definieer wat een informatiemodel is
 2. Erken de voordelen van BIM in vergelijking met de traditionele projectoplevering
  1. Weet waarom samenwerkingen en nieuwe manieren van werken nodig zijn;
  2. Het in kaart brengen van de effecten van slecht informatiebeheer op projecten;
  3. Identificeren van de normen die zijn ontwikkeld om slechte informatiebeheer te beperken;
  4. De voordelen van BIM voor bouwprofessionals in kaart brengen;
  5. De voordelen van BIM implementeren voor opdrachtgevers en facilitair management in kaart brengen.
 3. Begrijpt de projectinformatie – ontwikkelingscyclus ( en de kernbegrippen daarvan); met name hoe projectinformatie wordt gespecificeerd, geproduceerd, uitgewisseld en onderhouden.
  1. Weten waarom werkgevers hun eisen duidelijk moeten omschrijven;
  2. Weten waarom de toeleveringsketen een plan moet maken voor de uitvoering van BIM over het project;
  3. Weten waarom een consequente uitwisseling van informatie nodig is;
  4. Identificeren van de belangrijkste elementen en voordelen van het gebruik van een gezamenlijk uitwisselingsplatform (CDE);
  5. Weten waarom duidelijk omschreven verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeheer nodig zijn;
  6. Weten waarom de potentiële leden van de toeleveringsketen vóór hun aanstelling moeten worden beoordeeld.
 4. Erkennen van de noodzaak van open en interoperabele oplossingen
  1. Definiëren van de buildingSMART gemeenschap;
  2. Definiëren van openBIM en de voordelen ervan ten opzichte van het gebruik van eigen producten en systemen;
  3. Weten wat IFC is en wat de voordelen ervan zijn;
  4. Weten van MVD’s zijn en hun voordelen;
  5. Weten wat IDM’s zijn en hun voordelen;
  6. Weten wat de bSDD is en de voordelen ervan;
  7. Weten wat BCF is en de voordelen ervan.
 5. Identificeren van de capaciteit van een organisatie om met BIM te werken
  1. Begrijpen van de potentiële voordelen voor een bedrijf bij de invoeren van BIM;
  2. Begrijpen welke factoren bepalend zijn voor de BIM-volwassenheidsniveau van een organisatie;
  3. Weten waarom de BIM-implementatie moet worden afgestemd op de doelstellingen van de organisatie;
  4. Het in kaart brengen van de voordelen en uitdagingen voor BIM-implementatie;
  5. Weten wat de gevolgen zijn voor de beveiliging van gegevens voor de invoering van BIM.
 6. Begrijpen en kunnen herkennen welke nationale (markt) standaarden en richtlijnen van toepassing zijn op BIM projecten.
  1. Begrijpen wat de rol van standaarden en richtlijnen is binnen BIM projecten;
  2. Weet welke kennisorganisaties, die relevant zijn voor BIM, actief zijn binnen ons land;
  3. Neem inhoudelijk kennis van de standaarden die relevant zijn voor BIM projecten;
  4. Weet welke richtlijnen relevant zijn voor BIM projecten, en neem hier inhoudelijk kennis van;
  5. Weet welke type ILS’en er zijn en wat de rol daarvan is;
  6. Begrijpen wat de relaties zijn tussen internationale- en nationale standaarden.Lees meer over het Professional Certification programma.