Met het Professional Certification programma heeft iedereen dezelfde BIM-basiskennis én interpretatie


“Data is van onmisbare waarde binnen organisaties. En Bouw Informatie Modellen zijn een groot onderdeel van de vergaring hiervan.” Alexander Worp is als Asset Information Manager van Waternet bezig om een opleidingsprogramma op te zetten om de BIM-kennis binnen de organisatie te vergroten. “Het Professional Certification Foundation programma van buildingSMART international wordt hier een belangrijk onderdeel van. De basiskennis die het programma omvat plus het feit dat het een internationaal erkend certificaat oplevert maken het programma een must voor iedereen die met BIM werkt.”

Image1“Waternet wil binnen de organisatie datagedreven gaan werken”, vertelt Alexander. “Hiervoor zijn goede BIM-modellen van groot belang. Deze bevatten een groot deel van de data- en informatiebehoefte die wordt gecreëerd in projecten, maar ook van belang is voor de overige fases van de assets. Inmiddels werken we voor alle nieuwe projecten met BIM. De basis staat dus, maar kan steviger. Ook zien we dat er binnen Waternet onduidelijkheid bestaat over definities en over het nut van BIM. Wat is het verschil tussen een BIM-manager en een BIM-regisseur? Hoe werk je met een BIM-protocol en een informatieleveringsspecificatie (ILS)? En waarom werken we eigenlijk op deze manier? De algemene BIM-kennis binnen de organisatie is nog niet toereikend om te begrijpen hoe belangrijk BIM is voor een goed asset management en goede data- en informatievergaring in de hele cyclus. Er zijn nog veel verschillende interpretaties, waar er juist één uniforme basis moet zijn.”

Betere samenwerking in de projectwereld

Niet alleen binnen de organisatie is het prettig als iedereen over dezelfde basiskennis beschikt, maar ook in de communicatie met andere partijen. “We werken met adviesbureaus die vaak al verder zijn op het gebied van BIM en gooien met termen als BIM-adviseur, BIM-coördinator of IFC. Onze medewerkers hebben hier nog onvoldoende kennis van. Om goed samen te werken is het bovendien belangrijk dat iedereen in de projectwereld niet alleen de juiste, maar ook dezelfde definities kent en hanteert. Als je nu aan drie partijen vraagt wat een BIM-regisseur doet, krijg je drie verschillende antwoorden. Hierdoor ontstaat er snel onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en kan discussie ontstaan. Wanneer iedereen - intern en naar buiten toe - dezelfde definities hanteert, is duidelijk wie wat doet en kunnen we sneller en efficiënter werken.”

Een goede BIM-opleiding

Waternet is op dit moment bezig om de componenten van een goede BIM-opleiding te formuleren. Alexander: “Het startpunt hierbij is een goede basiskennis. We willen ervoor zorgen dat iedereen die binnen de organisatie te maken heeft met informatie- en datamanagement dezelfde kennis heeft en dezelfde definities gebruikt, zodat mensen met verschillende rollen elkaar begrijpen. Daarna gaan we per rol verder opleiden.”

Om dit basiskennisniveau te bereiken gaat Waternet aan de slag met het Professional Certification Foundation programma. “Binnen onze eigen organisatie is er niet de kennis en kunde om zelf een BIM-opleiding te verzorgen. De buildingSMART-opleiding heeft bovendien veel voordelen. In Nederland hebben veel mensen BIM-kennis en -werkervaring. Deze opleiding zorgt ervoor dat we dit op eenzelfde manier met BIM werken: dat we dezelfde kennis hebben en die hetzelfde interpreteren. Kleine nuanceverschillen kunnen soms voor grote problemen zorgen. Wanneer iedereen over dit certificaat beschikt, hebben we allemaal dezelfde definitie- en basiskennis en lossen we ontzettend veel spraakverwarring en onduidelijkheden op. Bovendien benadrukt de opleiding het belang van BIM.”

Internationaal

Het feit dat het Professional Certification Foundation programma ook in het buitenland erkend en gebruikt wordt, betekent volgens Alexander een groot voordeel ten opzichte van lokale opleidingen. “Nederland is een klein land, waar veel bedrijven internationaal werken. Deze certificering is dan ideaal. Dit geldt ook voor Waternet, waar we de Europese standaarden volgen. Bovendien besteden wij als publiek orgaan aan volgens de openBIM-normen, waardoor ook internationale partijen op onze aanbestedingen kunnen reageren. Het is prettig als ook zij dezelfde taal spreken.”

“In Nederland is op dit moment nog geen opleiding zoals het buildingSMART Professional Certification programma. Ik zie het dan ook als mooie kans om hierop aan te sluiten. Bovendien is dit pas de eerste fase van het opleidingsprogramma. De volgende fase – practitioner – is in ontwikkeling. Hierin wordt juist doorgepakt op de rollen, skills en competenties. Hiervoor moet eerst dit basisniveau breed gedragen worden. Ook de tweede fase is mogelijk interessant voor ons. Ik kan niet wachten om hiermee aan de slag te gaan.”

Lees meer over het Professional Certification programma.