Waarom zou ik lid worden?


Image1Waarom lid worden van buildingSMART Benelux (bSB)?
 1. Veel bedrijven in de bouwsector richten hun primaire processen in op het gebruik van buildingSMART Open Standaarden als IFC, BCF en COBie. bSB is binnen de Benelux hét primaire aanspreekpunt voor de ontwikkeling van deze Standaarden. Leden hebben direct toegang tot de beheersorganisatie en kunnen hiermee hun wensen en toekomstverwachtingen kenbaar maken en de ontwikkeling van de Standaarden hierop sturen.
 2. Leden van van bSB hebben toegang tot het kennisnetwerk van bSB en de mogelijkheid om middels cursussen, workshops en bedrijfsbezoeken kennis op te doen over hoe anderen de Standaarden van bS in de dagelijkse praktijk toepassen.
 3. buildingSMART International (bSI) beheert de IFC-standaard, de meest gebruikte Open Standaard voor uitwisseling van informatie in de B&U sector. Als officiële vertegenwoordiging van buildingSMART is bSB direct betrokken bij een groot aantal initiatieven in de B&U-sector en acteert bSB als de verbindende schakel tussen nationale en internationale initiatieven.
 4. Als lid van buildingSMART Benelux heeft u de mogelijkheid om uw steun aan de ontwikkeling van de Standaarden beheerd door buildingSMART kenbaar te maken op uw website en andere communicatie door middel van het voeren van het buildingSMART logo. Bij lidmaatschap zult u tevens op de website van buildingSMART Benelux worden vermeld als u dat wenselijk vindt.

Doelstelling(en) buildingSMART Chapter Benelux
BuildingSMART Chapter Benelux is een vereniging naar Nederlands recht, waar leden uit Nederland, België en Luxemburg elkaar ontmoeten. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de toepassing van open BIM-standaarden als middel voor interoperabiliteit en integratie van het bouwproces.

Afgeleide doelstellingen zijn:
 • Het verspreiden van kennis over de door buildingSMART ontwikkelde open BIM-standaarden zoals IFC, IFD en IDM
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van deze internationale standaarden
 • Het bevorderen van de toepassing van de standaarden in software door IT-partners
 • Het bevorderen van de toepassing van de standaarden door ketenpartners

Lidmaatschap
De vereniging staat open voor alle bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties die verbonden zijn met de bouwsector: planners, aannemers, private en publieke opdrachtgevers, exploitanten van gebouwen of fabrikant van de software voor de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse bouwsector. Lid worden kan door het invullen van het aanmeldformulier .

Contributie
De vereniging hanteert de volgende jaarcontributies:
 • Grotere bedrijven: € 2.500,-
 • MKB bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen: € 750,-
 • Natuurlijke personen kunnen alleen lid worden na goedkeuring van het bestuur.